Op zaterdag 23 november 2019, was het exact 75 jaar geleden dat de molen “Onze Rika”ontplofte.

Henk Gijsbertsen, ons erelid, heeft zich door de jaren heen in dit onderwerp verdiept, zo kwam hij ook in contact met de Duitse wachtcommandant van dat moment dhr. Bär.
Deze schreef het volgende: “lk begrijp heel goed dat U ook nu nog geïnteresseerd bent in wat zich op die 23e november  1944 in uw dorp heeft afgespeeld. lk zal proberen voor zover mijn herinnering het nog toelaat, u hierover opheldering te geven. Wij waren een Compagnie Pioniers en wij waren onder bevel geplaatst van de 6e. Parachutisten Divisie. Onze Compagnie had deze dag de opdracht om Pioniermateriaal (mijnen en springstof) in het wapendepot in ontvangst te nemen. Deze dag was ik als Onderofficier van Dienst en tegelijkertijd als wacht ingedeeld. Dat was mijn geluk.”

Aldus een gedeelte uit een brief van de heer Bär uit Duitsland. Henk Gijsbertsen wijdde hieraan een kort artikel in Kostersteen 54 van oktober 1995.

Ook in de nummers 55, 58 en 62 is er over de ontploffing van “Onze Rika” te lezen. Zie: https://oudbennekom.nl/kostersteen/

De molen werd voor de oorlog al niet meer als molen gebruikt, dus van herbouw is nooit sprake geweest.