Met de huldiging van de jubilarissen van onze vereniging, waaronder dhr. Stolp 55 jaar lid, werd de Algemene Ledenvergadering besloten. De leden waren zeer tevreden over het werk van het bestuur. 

De gehuldigde leden:

Familie W. Stolp, De heer A.C. van Grootheest, Mevrouw F.J. den Hartog, Familie W. Hol, Theo Michels, Mevrouw B. Pels-Rutgers, Mevrouw C.J.M. Boone-Haalboom, Riet Hoogkamer, De heer L. Schaap, Familie P. Aalbers, De heer H.M.H. Braun, Familie A.L.M. van Wijk

Na afloop vertelde Gert Hemstede in een zeer boeiende lezing over de ijzerindustrie op de Veluwe en in het bijzonder in Bennekom. Gert vertelde over klapperstenen, houtskoolmeilers, ijzerovens en slakkenhopen, maar ook hoe het leven er in die tijd uitzag en welke rol ons boslandschap daarin speelde.

Een zeer geslaagde avond