We delen graag deze video van Larissa Verhoeff. Zo kunnen we toch een beetje samen herdenken. 
U kunt de hele dag bloemen leggen in het Bart van Elstplantsoen.