Onze voorzitter vond recent deze brief in de bus. De schrijver maakt zich niet bekend. De taal doet denken aan die van Gaart Derk, die van 1947 tot 1962 zijn “Bennekumsche krabbels” in Bennekoms Nieuwsblad schreef.
Is het Gaart Derk, die van boven op ons toeziet? Of heeft hij een hedendaagse navolger met eenzelfde talent? Oud-Bennekom is niet gewend te reageren op anonieme boodschappen, maar voor deze maken we een uitzondering: de inhoud spreekt ons aan en bevat geen onvertogen woord. Het compliment voor de Kroniek geven we graag door aan Henk Gijsbertsen.

En aan de oproep aan de vereniging, door te gaan met ons werk geven we uiteraard gehoor. Zo bezien is de brief een mooi cadeau voor alle leden en vrijwilligers in ons jubileumjaar.