Op zaterdag 11 augustus 1629 logeerden de troepen van de Duitse keizer Keizer Ferdinand II onder leiding van Ernesto Montecuccoli in Bennekom. Op dinsdag 22 april 1698 werden in Bennekom ten huize van Aris Wouters vijftig ‘grote sware Eykebomen’ staande op ”t Erf genaemt Dickenes” openbaar verkocht. ‘De Bomen staen aen een weg van waerse bequamelyk opgeladen, en in een uur aen de Rivier de Ryn konnen gebragt werden’.

Deze berichten zijn sinds kort digitaal te lezen in het Couranten Corpus. Dat Corpus bevat transcripties van dertien Nederlandse kranten uit de 17de eeuw. Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag probeerde de teksten te laten inlezen door de computer. Omdat dat niet lukte, besloot historisch-taalkundige Nicoline van der Sijs deze zeldzame kranten met in totaal 19 miljoen woorden te laten overtikken en ze zo toegankelijk te maken. Via een oproep zocht ze vrijwillige taalliefhebbers om de klus te klaren. Uiteindelijk vond ze er zo’n honderdvijftig die in staat waren het vervaagde drukwerk in Gotische letters en in 17de-eeuws Nederlands te lezen. Nu staan er ruim 109.000 artikelen online. Handicap bij het zoeken in het corpus is de spelling van de namen en toponiemen. Bij elk artikel staat wel een link naar Delpher, de KB-site met foto’s van (oude) kranten. Daarop zijn alle artikelen in hun oorspronkelijke vorm te zien. Eerder werkten drie leden van Oud-Bennekom mee aan een eerder digitaliseringsproject van Van der Sijs: de digitalisering van de Statenbijbel.

Arno van der Valk