De redactie van De Kostersteen heeft weer een prachtig blad afgeleverd! Het november-nummer begint in de Middeleeuwen en voert ons mee naar 2023. Kortom er is weer veel te lezen en te zien.

“Was Bennekom een Middeleeuwse industriestad?” vraagt Gert Hemstede zich af in een rijk geïllustreerd artikel. Vanuit de Middeleeuwen gaan we naar “De Nederlandse Vrouw” halverwege de vorige eeuw. Kees Heitink schreef het artikel “Wij leerden fier rechtop te staan”. Het beeld op De Born is het uitgangspunt van zijn artikel. Arno van der Valk belicht de maakster van het beeld, Gra Rueb.

In het artikel “Rond de Maanderdijk” begint Durk Bouman bij de eerste boeren die zich in De Kraats en de Manen vestigden, hij neemt ons mee op een tijdreis door dit gebied.

Kees Heitink neemt ons vervolgens mee naar de actualiteit rondom “Boekelo”. De familie Van den Broek bewoont deze havezate al meer dan een eeuw.
In de rubriek “Alhier begraven” vertelt Jan van Eck over Petrus Suuring, hotelier van “Keltenwoud”.

We eindigen met Arno van der Valk in Maastricht.  Aan het eind van zijn artikel “Bennekomse schatten elders” over aardewerk met een Bennekoms tintje een oproep:

We nodigen lezers uit om ook op zoek te gaan naar Bennekomse schatten elders. Treft u tijdens een museumbezoek een “Bennekomse schat” of treft u in een digitaal ontsloten collectie zo’n schat aan, stuur een afbeelding met een korte beschrijving naar redactie@oudbennekom.nl

Hotel Keltenwoud en de huidige situatie. “Bennekomwasenis” 14 geplaatst op 17 februari 2023