Nummer 165, het themanummer voor OPEN MONUMENTENDAG 2023

“Als monumenten konden spreken”

Elk jaar publiceert de redactie van De Kostersteen ter gelegenheid van Open Monumentendag artikelen die een nadere toelichting geven op het cultuurhistorisch erfgoed van Bennekom. Deze artikelen bieden achtergrondinformatie voor de activiteiten die de Historische Vereniging Oud-Bennekom op deze dag organiseert.

De Werkgroep Monumenten van Oud-Bennekom kiest een thema dat zo goed als mogelijk aansluit bij het landelijke thema. Omdat twintig jaar geleden het UNESCO verdrag voor de bescherming van immaterieel erfgoed tot stand kwam, heeft de Stichting Nederland Monumentenland als landelijk thema gekozen: Als monumenten konden spreken.

Dit nummer is te koop tijdens Open Monumentendag maar ook in onze webwinkel: https://oudbennekom.nl/winkel/

Voor het programma van Open Monumentendag op zaterdag 9 september, KLIK HIER https://oudbennekom.nl/omd2023/

Redactie De Kostersteen zoekt twee vrijwilligers voor het team.

De Kostersteen is het historisch magazine van de Historische Vereniging Oud-Bennekom (HVOB). Het blad publiceert vier keer per jaar historische verhalen over het dorp Bennekom, haar omgeving en samenleving. De redactie streeft naar een mix van vlotte, aansprekende verhalen uit de ‘kleine geschiedenis’ (inwoners, winkeliers, verenigingen) en uitvoeriger artikelen, vaak gebaseerd op archiefonderzoek. Er is ruimte voor verenigingsnieuws, maar de digitale media zijn daarvoor belangrijker.

Wat we verwachten van redactieleden:
– belangstelling voor (Bennekomse) geschiedenis;
– mede bewaken van bovenstaande redactionele visie;
– contact onderhouden met leden en (potentiële) auteurs;
– redactionele vaardigheden: kritisch lezen, schrijven, actualiteit.

Vier keer per jaar komt de redactie bij elkaar om te overleggen over de voortgang van de Kostersteen. De redactie functioneert als team, waarbij specifieke kennis, vaardigheden en werkzaamheden per redactielid kunnen verschillen. Te denken valt daarbij aan beheer mailbox en portefeuille, eindredactie, opmaak, afstemming met drukker, contacten met auteurs en bronnen etc.

Interesse? Laat het weten via redactie@oudbennekom.nl of informeer bij redactieleden.