Verhaal van Gelderland: vier prachtig geïllustreerde boeken over de geschiedenis van Gelderland

Voor het eerst is de Gelderse geschiedenis beschreven in een compleet overzichtswerk: op 10 november verscheen het Verhaal van Gelderland. De nieuwe vierdelige boekenreeks werd gepresenteerd in het Huis der Provincie. Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse Geschiedenis en hoofdredacteur, reikte het eerste exemplaar uit aan Commissaris van de Koning John Berends. De vier boeken vormen samen een compleet en rijk geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van Gelderland. 
Voor meer informatie: 
verhaal-van-gelderland

Uiteraard komen deze vier delen in onze eigen bibliotheek te staan, wilt u ze zelf bezitten dan is “Het verhaal van Gelderland” te koop bij Novita.

Wat ging er aan vooraf:

Op 16 januari 2019 tekende, onze toenmalige voorzitter, Jan Roodzant namens HVOB het convenant dat luidde:

“Hierbij verklaren wij, ondergetekenden, dat wij van harte bereid zijn om bij te dragen aan het boekproject met de werktitel ‘Verhaal van Gelderland’, hetzij in de vorm van historische informatie, hetzij in de vorm van afbeeldingen van objecten uit onze collecties, hetzij door het beschikbaar stellen van uren, hetzij anderszins.

Het boekproject ‘Verhaal van Gelderland’ heeft tot doel verspreide kennis over het verleden van Gelderland bijeen te brengen in een samenhangend en toegankelijk overzicht; bestemd voor alle bewoners, bezoekers en belangstellenden.”

En zo mochten ook wij bijdragen aan dit standaardwerk.