Drie van onze actieve vrijwilligers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Riet Hoogkamer-Weijman, Henk Gijsbertsen en Anneke Nagtegaal. Vandaag werden zij daarover telefonisch door de burgemeester geïnformeerd. Alleen al wat betreft hun rol binnen Oud-Bennekom is dat zeer terecht, en wij feliciteren hen van harte met hun welverdiende koninklijke onderscheiding.

Riet Hoogkamer begon ruim 20 jaar geleden als secretaris van het bestuur, waarin ze negen jaar actief bleef als bestuurslid en om de ledenadministratie te verzorgen. Daarnaast was ze 20 jaar lang bibliothecaris in het Documentatiecentrum. In de Werkgroep Voorouderonderzoek schreef ze mee aan het boek ‘Echte Bennekommers komen vaak van elders’ en ze stelde een uitvoerige genealogie van haar familie Weijman samen, een belangrijk naslagwerk voor Bennekomse familiegeschiedenis. Bij evenementen draaide ze mee in de HVOB-kraam en vanaf 2011 is ze voorzitter van de Werkgroep Reclame & Souvenirs, die inmiddels in het Bennekomse Kamertje al 40 mini-exposities verzorgde. Buiten Oud-Bennekom is ze ruim 40 jaar actief in de Spelgroep Bennekom

Henk Gijsbertsen heeft een staat van dienst met vele records: hij is 70 jaar lid, was 27 jaar bestuurslid waarvan 15 jaar vicevoorzitter, is 50 jaar hoofd van het Documentatiecentrum. In die 50 jaar schreef hij 105 publicaties met totaal 1070 bladzijden, hij gaf tientallen lezingen en is lid van diverse werkgroepen. Hij is voor velen een wandelende vraagbaak op historisch gebied met een enorme parate kennis. Sinds 1998 is hij erelid van Oud-Bennekom. Hij was vanaf 1970 beheerder van de Oudheidkamer op Boekelo en nauw betrokken bij opbouw van het Kijk en Luistermuseum. Hier was hij conservator van de historische collectie, directielid en bestuurslid. Sinds 1993 is hij vanwege zijn historische kennis lid Commissie Naamgeving Wegen van de Gemeente Ede. Jarenlang was hij actief in de promotieteams van de Regio VVV Veluwe & Vallei en de Stichting Stedenband Ede-Chrudim.

Anneke Nagtegaal, bijna 25 jaar lid, is sinds 2013 actief in de Werkgroep Reclame & Souvenirs. Vanuit deze werkgroep begon zij twee jaar later met haar collega’s de mini-exposities in het zogenaamde Bennekomse Kamertje in de Dorpsstraat. Anneke beschouwt deze als een visitekaartje van de vereniging en draagt daar enthousiast en creatief aan bij. Inmiddels zijn de tentoonstellingen een traditie in Bennekom. Buiten de vereniging is zij actief bij de organisatie van de Bennekomse herdenkingen op 4 mei via de Stichting Bart van Elst. Daarbij is ze de drijvende kracht achter het concert in de Oude Kerk en het door jongeren voordragen van gedichten bij het monument.

De Historische Vereniging Oud-Bennekom voelt zich vereerd, drie nieuwe gedecoreerden onder haar leden te tellen. Het bestuur heeft het voornemen, zodra de virusbeperkingen achter de rug en bijeenkomsten weer mogelijk zijn, hun een receptie aan te bieden in het Kijk en Luistermuseum om dit heugelijke feit in gezamenlijkheid te vieren. Hierover volgt te zijner tijd nader nieuws.