Behoud graf mr. A.C. van Daalen

Samen met de Historische Vereniging Diever voert de HVOB sinds dit voorjaar actie om het familiegraf Van Daalen op de Wageningse begraafplaats Leeuwerenk te behouden (grafnummer 109f). Na berichten over op handen zijnde ruiming hebben beide verenigingen onderbouwde verzoeken ingediend tot behoud en waardering. De actie lijkt vrucht te gaan dragen. De ambtelijke adviezen naar aanleiding van de verzoeken zijn gelukkig positief. Daar zijn we blij mee. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Wageningse Monumentencommissie.

In het familiegraf, in 1832 gesticht op een al lang gesloten Wageningse begraafplaats (Generaal Foulkesweg), bevinden zich de stoffelijke resten van 32 personen. Verschillenden daarvan hadden in leven bijzondere betekenis. Landelijk, voor de regio en in het bijzonder voor Wageningen en Bennekom. Belangrijk voor Bennekom was mr. A.C. van Daalen. Hij bewoonde tot zijn overlijden in 1939 de villa Dorpszicht (nu Bart v Elstplantsoen), stichtte de koepel op de Hullenberg, bouwde het eerste grote hotel in Bennekom (Neder Veluwe), richtte in 1899 de V.V.V. op en deed nog veel meer.  In Diever zorgde hij voor de ontginning en de ontwikkeling van een groot landbezit. Hier is ook een monument ter zijner ere.