Woensdagavond, 16 maart, droeg Jan Roodzant de historische voorzittershamer over aan Bert Mulder.

Jan kreeg lovende woorden en een luid applaus mee voor zijn zesjarige vervulling van het voorzittersschap. De vereniging groeide door ondanks de pandemie en talloze vrijwilligers gingen of bleven aan het werk voor onze vereniging.

De ledenvergadering gaf Bert Mulder, tot dan toe vicevoorzitter, het volste vertrouwen in zijn nieuwe rol als voorzitter.

Ook Hanske Gijsbertsen trad terug als bestuurslid en werd hartelijk uitgezwaaid met bloemen omdat zij diezelfde avond nog ging stemmen tellen vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuwe bestuursleden die benoemd werden waren Marcel Rozeboom en Gerard van Amerongen, de vereniging boft met zulke enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Voor het complete overzicht zie: https://oudbennekom.nl/het-bestuur/