Het akkertje van Laurens heeft, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een informatiebordje gekregen.
Leuk om op Twitter te lezen dat het gewaardeerd wordt.
Meer over het akkertje en de vrijwilligers die daar bezig zijn: https://oudbennekom.nl/akkertje/
.
.
Ook is de rogge weer ingezaaid op de akker vlakbij de koepel.
.
Oud-Bennekom volgen op Twitter kan via   www.twitter.com/OudBennekom