mooie stad achter de duinen
De Schilderswijk, Lange Poten en het Plein
O, o, Den Haag, ik zou met niemand willen ruilen
Meteen gaan huilen, als ik geen Hagenees zou zijn.
Dat zingt Harrie Jekkers al sinds 1982.

De geboren Hagenezen Gerda en Jos van Raan missen de stad zo dat ze besloten hebben om Bennekom te verruilen voor ‘s-Gravenhage. We gaan hen missen, deze super-vrijwilligers.

Gerda van Raan – Onderwater werd op 6 maart 2008 in het bestuur van Oud-Bennekom gekozen door de leden van de vereniging. Zij maakte de maximaal drie termijnen vol en na negen jaar en 8 dagen trad zij op 14 maart 2017 af.

Gerda was een zeer actief bestuurslid, voordat de kraamvrouwen er waren regelde zij de zaken rond de kraam op Bennekomse hoogtijdagen, ze beheerde de boekenvoorraad, deed mee met de cursus historisch onderzoek en verrichtte allerlei klussen buiten de schijnwerpers.
Vanaf het moment dat zij in het bestuur gekozen werd nam zij ook de taak op zich van de ledenadministratie. Volgens haar eigen administratie waren Gerda en Jos lid sinds 1 januari 2004.
Het ledenaantal groeide in die jaren van 863 leden (2008) tot 1576 in 2022, het jaar waarop zij haar taak als ledenadministrateur neerlegde. Zij deed dit werk zorgvuldig en de nieuwe leden werden altijd zeer vriendelijk door haar welkom geheten.

Jos van Raan was sinds 2007 actief in de Werkgroep Monumenten van HVOB, waar de organisatie van de Open Monumentendagen een belangrijk onderdeel van zijn. Bij de voorbereiding van Monumentendag 2017 spoorde Jos ook nog bij het Open Luchtmuseum een fotoalbum op van Max van Hoffen over Boekelo. Jos hield een lezing over de Eerste Wereldoorlog voor de vereniging en vervulde ook zijn rol in de kascontrolecommissie. Tijdens één van de ledenvergaderingen werd nog besproken of de echtgenoot van een bestuurslid wel in deze commissie kon plaats nemen. Uiteindelijk besloten de leden dat dat geen probleem was.

Veel is nog niet genoemd, de passie voor Archeologie, de betrokkenheid bij het Kijk en Luistermuseum enzovoorts.

Gerda en Jos,
DANK JULLIE WEL VOOR JULLIE INZET VOOR DE VERENIGING.

Gerda ontvangt als bedankje van het bestuur het boek “Pareltjes”

 

Vlegeldag 2012 achter de kraam

 

DickensFair 2015

 

Open Luchtmuseum boek Van Hoffen 2019

Nieuwjaarsreceptie 2015

Open Monumentendag 2012

Lezing WO1 2015

Samen op cursus 2015