Rogge en tarwe laden in de Kraats.

Dit wordt gedorst op de oogstdag op het Van Slotenplein op zaterdag 4 september.

Ook de rogge op de Hullenberg werd gemaaid en geladen. Het maaien gebeurde door de mannen van Stichting De Dorschkast uit Bennekom met hun zelfbinder.
Een zelfbinder maait het graan, verzamelt het tot bossen en bindt er een touw omheen tot een schoof.