Op 14 november heeft mevrouw Hester Veltman-Kamp, wethouder van de Gemeente Ede, het boek ‘Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied’ geschreven door Kees van Grootheest in ontvangst genomen in een tjokvolle Brink.

Wilt u het boek ook kopen mail dan naar info@oudbennekom.nl of maak gebruik van het contactformulier

Mevrouw Veltman heeft onder meer cultuur en monumenten in haar portefeuille.
Het boek verschijnt in de reeks Historische Cahiers van het gemeentearchief Ede en is een gezamenlijke uitgave van de Gemeente Ede en de Historische Vereniging Oud-Bennekom.
Kraats en Binnenveld vormden lang een tamelijk geïsoleerd gebied, waarvan de bevolking ook een aantal bijzondere karakteristieken vertoont. Het boek beschrijft de geschiedenis van het gebied en de veranderingen in afgelopen eeuwen. Dit geldt vooral voor de laatste vijftig jaar, toen het traditionele boerenbedrijf verdween.

Kraats

De Kraats is het groene gebied ten westen van Bennekom. De oudste boerderijen stammen uit de late Middeleeuwen en zijn op zandruggen gebouwd. Ten noorden en ten zuiden daarvan zijn polders met rechte wegen. Het is een oud agrarisch gebied dat lang in het bezit was van kloosters en adel. Eind negentiende eeuw werden deze gronden geveild en ontstonden ook vele kleinere boerderijen. De traditionele landbouw en veeteelt werd er tot het einde van de twintigste eeuw uitgeoefend. Nog steeds is het gebied in hoofdzaak agrarisch, zij het dat er minder bedrijven kwamen en deze meer gespecialiseerd zijn.

Binnenveld

Het Binnenveld is het vlakke gebied ten westen van de Kraats en kent geen bebouwing. Eeuwenlang stond het elk voorjaar onder water. Er werd in het noorden ervan turf gewonnen en de rest werd voor extensieve veeteelt gebruikt, bijvoorbeeld om schapen te hoeden. Pas na de aanleg van het Valleikanaal/Grift en de ruilverkaveling die medio twintigste eeuw plaatsvond is het gebied intensiever in gebruik. Het staat de laatste jaren in de belangstelling vanwege de natuurwaarden van het gebied. Er zijn uitvoerige plannen om deze natuurwaarden te versterken.

Lezing

Op die avond geeft auteur Kees van Grootheest ook een lezing over Kraats en Binnenveld op een avond van Oud-Bennekom in De Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom. Deze avond begint om 20:00 uur en is vrij toegankelijk. Het boek is dan in de pauze te koop voor € 12,50.
Het is ook in de boekhandel verkrijgbaar.

Uitgave:
Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied.
Auteur: Kees van Grootheest
Gemeente Ede en Historische Vereniging Oud-Bennekom in de reeks Historische Cahiers van het gemeentearchief Ede.
120 pagina’s, 85 illustraties.
ISBN 978-90-79623-35-8

Klik op het artikel voor een vergroting