Twintig jaar lang heeft Riet Hoogkamer op het Documentatiecentrum van onze vereniging de bibliotheek beheerd.
Ruimschoots van te voren had Riet aangegeven dit jaar hiermee te willen stoppen zodat onze vereniging voldoende tijd kreeg om een vervanger of vervangster te vinden. Bijna op de laatste dag van dit jaar dat het documentatiecentrum geopend is, heeft haar afscheid plaats gevonden.

Gezamenlijk met de oude en nieuwe medewerkers van het documentatiecentrum en de medewerkers van de werkgroep “Bennekomse Reclame en Souvenirs ” ( u weet wel van het Bennekoms Kamertje waar Riet wel actief blijft) en enkele medewerkers  van het Kijk en Luistermuseum  is er een feestelijk tintje aan gegeven.
Koffie met gebak en een ferme toespraak van de voorzitter en enkele andere medewerkers van onze vereniging hebben we er een gezellig moment van gemaakt.

Op de foto krijgt Riet bloemen van Marijke de Vos, die samen met Herman van Oeveren de taak van Riet heeft overgenomen.