Op maandag 25 april 2022 mocht onze voorzitter Bert Mulder, in aanwezigheid van Marijke de Vos, hoofd Documentatiecentrum HVOB en onze secretaris Gijs van Ginkel, een aquarel uit handen van wethouder Hester Veldman-Kamp ontvangen.

Het schilderij is vervaardigd door Claire Beelaerts van Blokland-de la Court. De aquarel toont de nog bestaande akkers op de Hullenberg bij een ondergaande zon in het voorjaar. We kijken, op het schilderwerk, in oostelijke richting.  Het bestaande wandelpad, dwars door de akkers is goed zichtbaar.

Voorzitter Bert Mulder heeft het schilderij op de Voorjaarslezing van 10 mei jl. getoond en toegelicht.

Wij hebben het schilderwerk gekregen, mede door bemiddeling van Cees van Beukering, medewerker Cultuureducatie van de gemeente Ede.

De Gemeente Ede gaat een deel van haar depot leegmaken. In het kader van ons 75-jarig jubileum werd het kunstvoorwerp ons, om niet, aangeboden.

Waarom mw. Claire Beelarts van Blokland dit specifieke tafereel in Bennekom heeft vervaardigd gaan we nog onderzoeken.