De Watersnoodramp van 1953 is de grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw. Een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij, zorgde ervoor dat grote delen van ons land overstroomden.

1.836 mensen overleefden de ramp niet, tienduizenden dieren lieten het leven en ook huizen werden verwoest.

Bron: Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/watersnoodramp-1953

Bovenstaande foto kregen we toegestuurd door Maarten Koudijs. Hij schreef er bij:

Watersnoodramp 1 februari 1953 / 1 februari 2023, al weer 70 jaar geleden.
Het Rode Kruis, Afdeling Bennekom, werd ook actief.
Met een vrachtwagen van het transportbedrijf van Silfhout, getooid met een spandoek van het Rode Kruis, werden goederen ingezameld voor de getroffen burgers in Zeeland. Met o.a. mijn vader Willem Maarten Koudijs. (Eerste man staande aan de rechterkant)

Scouting Bennekom heeft op de website een mooi verhaal staan over de uitwisseling in 1953 met een groep jongeren uit Strijen.
https://www.scoutingbennekom.nl/algemeen/geschiedenis 

“De uitnodiging was uitgegaan naar STRIJEN daar deze plaats door de gemeente Ede geadopteerd was. De kinderen in de leeftijd 8 t/m 16 jaar kregen een aanmeldingsformulier waar o.a. de vraag op voorkwam of ze iets voelden voor een padvinderskamp. Deze vraag werd door ongeveer 60 jongens en meisjes bevestigend beantwoord”.