De Historische Vereniging Oud-Bennekom heeft de gemeente Ede opgeroepen met de restauratie van het theehuisje van Hoekelum te beginnen. Het huisje, onderdeel van het rijksmonument  Landgoed Hoekelum, staat al geruime tijd leeg en lijdt zichtbaar onder achterstallig onderhoud. Er ligt een raadsbesluit dat de gemeente bij de aanleg van het Parklaantracé het huisje zou restaureren. Na jarenlang uitstel is in het Parklaanbesluit de verplaatsing van het huisje afgeblazen. Oud-Bennekom heeft zorgen dat daarmee de restauratie wordt vergeten.

Het besluit tot restauratie werd op initiatief van Bennekommer Gert Jan Koster gekoppeld aan het plan tot verplaatsing, nodig voor de toen geplande verbreding van de Edeseweg tot vier rijstroken. Nu die verbreding van de baan is kan het huisje blijven staan. Daarover is Oud-Bennekom wel blij omdat de zichtlijn en de samenhang met de rest van het landgoed in stand blijft. De Historische Vereniging heeft echter zorg over het uitblijven van ingevulde restauratieplannen. Weliswaar is het huisje geen gemeente-eigendom – de familie Van Wassenaer heeft hier nog steeds rechten – maar het HVOB-bestuur dringt er in haar brief op aan dat de gemeente Ede het voortouw neemt en daarbij financieel ondersteuning biedt.