Deel 3 in deze serie gaat over van alles: de Schuilkelder van Melkfabriek De Hoop aan de Molenstraat; een Duitse Verdedigingslinie achter in de Kraats; Wageningse Evacué’s die hun toevlucht vonden op Dickenes en, tenslotte,  alles over het leven  van Bart van Elst, marechaussee en verzetsstrijder, gefussilleerd in maart 1945.

Vier verschillende verhalen, maar allemaal over Bennekom in Oorlogstijd!  Ze nalezen en de foto’s bekijken kan met de link die steeds onder de titel staat. U komt dan meteen bij de goede Kostersteen, dan moet u zelf even de juiste bladzijde zoeken

Tj. Rintjema, Schuilkelder van zuivelfabriek De Hoop.
De Kostersteen 128, april 2014, p.12-14


A.G. Steenbergen, Wageningse Evacué’s in Bennekom.
De Kostersteen 25, augustus 1988, p. 5-7

F. van Oort, een Duitse Verdedigingslinie uit 1945 in het Bennekomse Buitengebied. |
De Kostersteen 84, april 2003, p.2-8

Kees Heitink, Bart van Elst. Bennekoms Verzetsman.
De Kostersteen 108, april 2009, p. 13-19

.

Na ruim 150 Kosterstenen heeft niet iedereen meer alles paraat.
Vele Bennekomse verhalen staan wel op papier maar we zijn ze een beetje vergeten. Of, als we ze nu zouden lezen zien we andere dingen, kijken we vanuit een ander perspectief. Al was het maar omdat de jaren zijn verstreken of omdat de eigen blik verruimd is.

Deel 1 over de evacuatie: KLIK HIER 
Deel 2 over “onze Rika”: KLIK HIER