Deel 4 in de reeks van Bennekomse oorlogsverhalen die ooit in De Kostersteen verschenen. In een tijd dat de 75 jarige Bevrijding ons door de omstandigheden door de vingers glijdt.

Deel 4 in deze serie gaat over de laatste periode: september – oktober 1944.

Bennekommer Peter van Lookeren Campagne, toen een kleine jongen en vluchtend vanuit Wageningen vertelt over zijn tussenstop in Bennekom.
Met de woorden van mevr. Sjoukje Schuurman-Aardema, vanuit het huis Sinnewente (hoek Selterskampweg / Dikkenbergweg) beleeft u september en oktober 1944 van nabij. Uiteindelijk moet ook zij het huis verlaten.
Tenslotte kunt u ontdekken hoe boekhandelaar, schrijver en dichter Adje van Slooten, een zeer bekend en gerespecteerd Bennekommer van toen, kort na de Bevrijding naar zijn geliefde Dorp keek. Vol weemoed schreef hij een indringend gedicht. Hij overleed korte tijd later.

Adriaan (Ad) van Slooten.

Alles kunt U nalezen en bekijken met de link die steeds onder de titel van het verhaal staat. Daarna wel zelf even de goede bladzijde zoeken.

P. van Lookeren Campagne, Mijn Evacuatie in 1944.
De Kostersteen 120, april 2012, p.19-20

S. Schuurman – Aardema, September/ Oktober 1944 in Bennekom.
De Kostersteen 57, augustus 1996, p. 3-21

Kees Heitink, Dorp na Oorlogstijd mei 1946.
Kostersteen 140, april 2017, p. 1-3

Deel 1 over de evacuatie: KLIK HIER 
Deel 2 over “onze Rika”: KLIK HIER
Deel 3 over diverse onderwerpen: KLIK HIER