Akkertje Laurens

in het Bennekomse bos

Leden: Gerrit Breman en Suzette Stumpel

Taken: Bijdragen aan en versterken van het natuurbeheer en het cultureel erfgoed op de akkers in het Bennekomse bos bij de Born en de Hullenberg, die de HVOB in gebruik heeft. Het omvat onder andere het betrekken van leden van de HVOB en inwoners van Bennekom bij tegengaan van de Japanse Duizendknoop op de akkers. Tevens het verder ontwikkelen van natuurbeheer en agrarisch gebruik van de akkers. Verder wordt er gewerkt aan het ontwerp en realiseren van een overkapte zitgelegenheid bij de akker op de Born op de plek waar ooit een boerderij heeft gestaan.