Akkertje Laurens

in het Bennekomse bos

Leden: Gerrit Breman, Janne Kool (vz), Jord Prangsma (secr.) en Suzette Stumpel

Taken: Bijdragen aan en versterken van het natuurbeheer en het cultureel erfgoed op de akkers in het Bennekomse bos bij de Born en de Hullenberg, die de HVOB in gebruik heeft. Het omvat onder andere het betrekken van leden van de HVOB en inwoners van Bennekom bij tegengaan van de Japanse Duizendknoop op de akkers. Tevens het verder ontwikkelen van natuurbeheer en agrarisch gebruik van de akkers. Verder wordt er gewerkt aan het ontwerp en realiseren van een overkapte zitgelegenheid bij de akker op de Born op de plek waar ooit een boerderij heeft gestaan.

De werkgroep werkt aan het herstel van de vegetatie op het akkertje van Laurens.
Elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 verwijderen we Japanse Duizendknoop.
Alle hulp is welkom.

De projectgroep  heeft een specifieke taak voor de komende twee jaar en maakt organisatorisch deel uit van de Werkgroep Rogge, die zich specifiek richt op het ploegen, zaaien en oogsten van de akkers. Als ook verwerken tot de streekproducten.