Ereleden
Oud-Bennekom is trots op haar ERELEDEN

J.J.G. (Joost) Boot, erelid sinds 8 maart 1951

Geboren Hoofddorp 1902, overleden Oudemirdum 2002.
Joost Boot was van 01-11-1946 tot 01-10-1951 burgemeester van Ede. In die functie heeft hij zich vanaf de oprichting van Oud-Bennekom ingezet voor de belangen van onze toenmalige stichting. Met onze eerste voorzitter Max van Hoffen was er een uitstekende samenwerking. Na zijn vertrek uit Ede bleef hij zeer betrokken bij Oud-Bennekom. In 1998 kwam hij, 96 jaar oud, nog naar de Algemene Ledenvergadering om de erepenning behorend bij zijn erelidmaatschap in ontvangst te nemen.

Mevr. Dr. A.W. (Alida) Edelman-Vlam, erelid sinds 11 januari 1962

Geboren Hoorn 1909, overleden Wageningen 1999.
Alida Vlam trad begin 1949 toe als bestuurslid en nam de ledenadministratie op zich. Van 1951 tot 1953 was zij tevens waarnemend penningmeester. In 1952 trouwde zij met prof.dr. C.H. Edelman, directeur van de Stichting voor Bodemkartering, waar zij tot 1974 werkzaam was. Door ziekte van haar man trad zij in 1962 terug als bestuurslid. Haar man overleed in 1963. Na het overlijden van Max Van Hoffen in 1955 heeft zij zich samen met haar man beijverd voor de tot standkoming van ‘Een Veluws Dorp’. Drie artikelen in dit boek zijn van haar hand.

P. (Pieter) Wentholt, erelid sinds 26 januari 1966

Geboren Singkil (Sumatra) 1898, overleden Bennekom 23 december 1966.
Pieter Wentholt kwam in het bestuur in 1956 en werd daar meteen tot voorzitter gekozen, als opvolger van de in 1955 overleden Max van Hoffen Hij leidde de stichting door tien moeilijke jaren. In de jaarvergadering van 1966, deelde de vice-voorzitter mee, dat Wentholt, zelf afwezig wegens ziekte, om gezondheidsredenen moest aftreden als bestuurslid en voorzitter. Vanwege het vele verdienstelijke werk voor de vereniging werd hij tot erelid benoemd.

R. (Reijer) van Steenbergen, erelid sinds 28 januari 1971

Geboren Bennekom 1889, overleden Bennekom 1972.
Vanaf zijn benoeming tot bestuurslid in 1951 tot zijn vertrek in 1971 was hij twintig jaar vicevoorzitter Hij heeft zich in die tijd zeer beijverd voor de uitbreiding van de historische collectie van Oud-Bennekom, in de oudheidkamer in de boerderij Boekelo. Veel boerengereedschap is door zijn toedoen aan de collectie toegevoegd. Verder was hij er steeds op uit om ook bij de bewoners van de Kraats belangstelling te wekken voor het werk van de vereniging. Terecht werd hij bij zijn afscheid tot erelid benoemd.

J.D. (Hans) Stolp, erelid sinds 26 januari 1978

Geboren Nijmegen 1906, overleden Bennekom 1992.
Hans Stolp werd op 11 januari 1962 (als opvolger voor Mevr. Edelman-Vlam) in het bestuur gekozen en nam daarbij het secretariaat op zich. Ook heeft hij vanaf toen tot 1972 de diapresentaties van de vereniging verzorgd. Na het overlijden van voorzitter Ferrand Moltzer in 1972 nam Stolp het voorzitterschap op zich. Met het overlijden van Moltzer was het Kijk- en Luistermuseum zijn onderdak kwijt. Dankzij de inzet van Stolp vonden het museum en de collectie van Oud-Bennekom onderdak in het huidige gebouw. In de jaarvergadering van 1978 trad hij af als voorzitter werd hij voor 16 jaar bestuurswerk tot erelid benoemd.

M.A. (Rien) de Vos, erelid sinds 12 februari 1991

Geboren Bennekom 1926, overleden Bennekom 2006.
Rien de Vos kwam in 1980 in het bestuur en nam in 1981 het secretariaat op zich. Hij bleef dit doen tot zijn aftreden in 1991.
Hij was een voortreffelijk secretaris. Ook heeft hij die tien jaar de redactie van ‘De Kostersteen’ verzorgd. In die jaren heeft hij ook nog kans gezien een twintigtal artikelen te schrijven voor dit blad. Hij deed meer dan alleen secretaris zijn. Hij was ook creatief in het werven van nieuwe leden.

 A. (Aaldert) van Steenbergen Rzn., erelid sinds 19 februari 1998 

Geboren Bennekom 1922, overleden Bennekom 2013.
Aaldert van Steenbergen kwam in 1971, als opvolger van zijn vader Reijer, in het bestuur. Ook in hem kreeg het bestuur weer een echte Kraats-kenner. Aaldert heeft het 27 jaar volgehouden. In het museum heeft hij al die jaren de collectie van Oud-Bennekom verzorgd. Paardentuig ingevet, ijzerwerk ontroest, hout behandeld tegen houtworm en zo voort. Bij zijn afscheid in 1998 werd hij tot erelid benoemd.

H. (Henk) Gijsbertsen, erelid sinds 19 februari 1998

Geboren Wageningen 1931.
Sinds 1 augustus 1937 woonachtig in Bennekom. Henk Gijsbertsen werd al in 1950, 19 jaar oud, lid van de Stichting Oud-Bennekom. In 1969 werd hij bestuurslid en in 1983 vicevoorzitter. Dat bleef hij tot zijn aftreden in 1998.
In die periode verschenen al ca. 70 artikelen van zijn hand over de geschiedenis van Bennekom, o.a. in De Veluwepost, de ‘Mededelingen van Oud-Bennekom’ en ‘De Kostersteen’. Vanaf 1972 verzorgde hij de dialezingen voor de vereniging. In 1978 volgde hij Hans Stolp op in het Kijk en Luistermuseum, eerst als conservator en later ook als directeur. Vanaf 1972 beheerde hij ook de foto- en diacollectie (nu Beeldbank, samen met Henk van Amerongen) en was hij hoofd van het documentatie-centrum. Hij is medeauteur van de reeks fotoboeken ‘Geschiedenis in beeld’, lid van de Werkgroep Geschiedenis en de Werkgroep Oorlogsslachtoffers WO2, en verder een vraagbaak voor iedereen binnen en buiten Oud-Bennekom. Op 1 mei 2021 werd Henk 90, op die dag droeg hij zijn formele taken binnen de vereniging over.

Drs. C.A. (Kees) Heitink, erelid sinds 7 maart 2007

Geboren Bennekom 1957.
Kees Heitink werd in 1975 lid, al op 18-jarige leeftijd. Sindsdien heeft hij zich als beroepshistoricus, docent geschiedenis en rechtgeaarde Bennekommer ingezet voor de geschiedschrijving van Bennekom, in en buiten de vereniging. Met open oog voor historische waarden en belangen vraagt hij op creatieve wijze hiervoor aandacht bij het publiek en zorgt hij voor goede kennisoverdracht.
Kees is binnen de vereniging zeer actief in de Werkgroepen Geschiedenis, Monumenten, Begraafplaats (voorzitter) en Oorlogsslachtoffers WO2. Bovendien is hij al zeer lang lid van de redactie van ons tijdschrift ‘De Kostersteen’ en veelvuldig auteur van boeken en artikelen.

Dr. A.T.J. (Ad) Nooij, erelid sinds 20 maart 2013

Geboren Wormer 1936.
Vanaf 2003 is Ad Nooij hoofdredacteur van het tijdschrift ‘De Kostersteen’. Tevens was hij van 2002 tot en met 2011 lid van het bestuur. Ad maakte 60 edities van De Kostersteen waaronder enkele speciale uitgaven van het blad in samenwerking met de historische verenigingen van Ede en Lunteren. Bovendien is hij al ruim tien jaar de motor van de Open Monumentendag in Bennekom. Hij is lid van de Werkgroepen Geschiedenis en Monumenten. Hij is auteur van 45 historische artikelen en eindredacteur van de reeks fotoboeken ‘Geschiedenis in beeld’. Samen met Kees Heitink werkte hij zeven jaar aan het indrukwekkende boek ‘Bennekom Joods Toevluchtsoord 1940-1944’.

 

Dr. A.J. (Bert) Lever, erelid sinds 6 maart 2018

Geboren Zeist 1949.
Bert Lever was in de 31 jaar dat hij lid is ook 12 jaar bestuurslid waarvan 10 jaar voorzitter, zat vijf jaar in de redactie van De Kostersteen, draait sinds 1991 jaar mee in de Werkgroep Behoud oudste deel Begraafplaats en 18 jaar in de Werkgroep Geschiedenis waarvan 10 jaar als voorzitter. Hij had acht jaar namens de HVOB zitting in het bestuur van het Kijk en Luistermuseum en is voorzitter van de Projectgroep Stolpersteine. Hij is (mede)auteur van vier door Oud-Bennekom uitgegeven boeken, schreef vele artikelen, gaf tal van lezingen. Hij is de bedenker van de Bennekomse vlag en draait mee in de commissie die de promotie en verkoop van de vlag verzorgt.

 

Riet Hoogkamer-Weijman, erelid sinds 17 maart 2022

Geboren Bennekom 1940.
Riet Hoogkamer, die in 2020 een Koninklijke onderscheiding ontving voor al haar maatschappelijke activiteiten, werd 23 jaar geleden secretaris van het bestuur, waarin ze negen jaar zitting had en de ledenadministratie verzorgde. Ze was 20 jaar bibliothecaris in het Documentatiecentrum. Ze is mede-auteur van het boek ‘Echte Bennekommers komen vaak van elders’ en ze stelde een uitvoerige genealogie van haar familie Weijman samen, een belangrijk naslagwerk voor Bennekomse familiegeschiedenis. Al 11 jaar is ze voorzitter van de Werkgroep Reclame & Souvenirs, die in het Bennekomse Kamertje inmiddels ruim 50 mini-exposities verzorgde.

Dolf van Kampen, erelid sinds 17 maart 2022

Geboren Bennekom 1957.
Dolf van Kampen was zes jaar bestuursvoorzitter en is al 22 jaar actief voor het behoud van de monumenten op het oude deel van de Bennekomse begraafplaats. Hij was voorzitter van de Werkgroep Geschiedenis en is al weer tien jaar voorzitter van de Werkgroep Digitale Media en PR, de website en alle sociale media van de vereniging beheert. Hij werkt mee aan ontwerp en realisatie van de historische informatieborden waarvan er inmiddels vijf in het dorp zijn geplaatst. Van Kampen is de creatieve motor achter vele activiteiten met oog voor het totaal.