STICHTING KOEPEL (BENNEKOM)

Contactadres:
W. Jacobs, 
Boerenbond 19,
6721 CL Bennekom

Welkom, deze pagina is gekoppeld worden aan de QR-code op de Koepel op de Hullenberg.

 

De Stichting Koepel ontstond in februari 2002 nadat een groep initiatiefrijke Bennekommers besloten dat de toen vervallen en verloederde Koepel op de Hullenberg een beter lot verdiende. De Koepel kent een lange geschiedenis, die mogelijk anderhalve eeuw teruggaat. Vele Bennekommers bewaren fijne herinneringen aan een ontmoeting met de Koepel. Op het veldje ervoor vonden talloze verjaardagspartijtjes en ook grote uitvoeringen plaats

Behalve tot een renovatie werd, in 2002, tevens besloten tot verplaatsing van 60 meter noordwaarts, naar een plek in de zichtlijn van de Hullenberglaan.

Fondsen kwamen binnen via sponsoring en door een zeer succesvolle verkoop van de bouwstenen voor de nieuwe Koepel op de Vlegeldag en Kerstmarkt.
In september 2003 werd de nieuwe Koepel, op de nieuwe plaats prachtig in het zicht, voltooid.

Tussen 1922 en 1929

tussen 1929 en 2003

vanaf 2003

En na voltooiing stelde de  Stichting Koepel zich tot doel 1x per jaar een “Koepel Kultureel” te organiseren en het onderhoud op zich te nemen. De aftrap van ‘Koepel Kultureel’ deed Hans Dorrestijn in 2004. Honderden bezoekers waren getuige van. Anderen volgden: Paula Vos en musicalkoor; Diva en Dirigent; Triple A Big Band; Airborne avond met Pegasus Pipes en Drums; Koorschool Ede; Bennekoms Talent met o.a Tineke Roseboom, Onbeperkt Talent en anderen.

Inmiddels is ‘Koepel Kultureel’ gestopt en richten de vrijwilligers van de Stichting zich nog uitsluitend op toezicht en onderhoud. Onderhoud betekent niet alleen aanharken en aanvegen. Een anti-graffiti abonnement (regelmatig aanbrengen coating) zorgt dat de wanden vrij blijven van ongepaste teksten. Kwetsende teksten en uitingen worden binnen 24 uur schoongespoten. Het dak wordt met regelmaat geschrobd om groene mos te verwijderen. Op de laan richting de Koepel zijn simpele regenwater- geleiders aangebracht met een lading oude trottoirbanden, die diagonaal over het pad zijn gelegd. Dit om het regenwater in het bos te houden.

Meer over de historie van de koepel en de Hullenberg kunt u lezen in het blad van de Historische Vereniging Oud-Bennekom: 

Artikel van Kees Heitink in De Kostersteen, nummer 22, van oktober 1987

Donderdag 16 mei 1929, feestelijk overdracht van de koepel. Van links naar rechts zijn op de foto te onderscheiden: mr. dr. C.0.Ph. Baron Creutz, burgemeester van Ede; H van SiIfhout, wethouder; A. van Slooten; Kolonel H. Heetjans; H. Folmer Gzn.; Mevrouw van Daalen; mr. A.C van Daalen; dokter H.J. van 0mme; van leperenburg; P. Witteveen en Th. Went.

De Kostersteen nr.22 oktober 1987

Artikel van Ad Nooij in De Kostersteen, nummer 157, van oktober 2021