Open Monumentendag

zaterdag 9 september 2023

Open Monumentendag Bennekom zet deuren open

De Historische Vereniging Oud-Bennekom zet zaterdag 9 september de deuren van diverse Bennekomse monumenten open. Het thema luidt ‘Als  monumenten konden spreken’.  In de Oude Kerk en langs drie wandelroutes geven gidsen deskundige toelichting bij tal van monumentale details. Op diverse plekken laten bewoners ‘hun monumenten spreken’. Er zijn papieren en digitale routebeschrijvingen om ook op eigen gelegenheid te lopen. Van 10:00 tot 17:00 uur is de Oude Kerk in de Dorpsstraat het informatie- en vertrekpunt voor alle activiteiten. Om 10:30 wordt bij de Brinkstraatkerk een HVOB infobord onthuld.

In de Oude Kerk wordt verteld over de kapitelen in de zijbeuken van de Oude Kerk. Bij de restauratie van de kerk in 2007 zijn deze kapitelen opnieuw zichtbaar gemaakt. Het is een serie van zes in Bentheimer zandsteen uitgevoerde sculpturen die in 1542 aan de pilaren in de zijbeuken zijn aangebracht. Wat vertellen ons deze kapitelen en wat was de intentie van hun makers?
Verder kunnen bezoekers drie verschillende wandelingen in en nabij het centrum lopen. Van elke wandeling is de Oude Kerk het startpunt. Een van deze routes gaat door de oudste uitbreiding van het dorp, het gebied van de Brinkstraat, Lindelaan en Veenderweg. Een tweede gaat via de Dorpsstraat naar het eerste gedeelte van de Edeseweg. Een derde gaat eveneens via de Dorpsstraat naar het eerste gedeelte van de Bovenweg. Bij elke wandeling vertelt een begeleider over monumentale panden en andere interessante gebouwen langs de route. Bij een aantal monumenten vertellen de bewoners zelf over hun huis. De deelnemers krijgen geïllustreerde routebeschrijvingen op papier, deze zijn hier onder te downloaden.

Van 10:00 tot 17:00 uur is de Oude Kerk het vertrekpunt van alle activiteiten. Om 10:30 wordt het zesde HVOB infobord bij de Brinkstraatkerk onthuld. Het programma wordt die dag drie keer uitgevoerd volgens dit tijdschema:

10:30 uur Rondleiding langs kapitelen in de Oude Kerk
10.30 uur Onthulling informatiebord bij de Brinkstraatkerk
11:00 uur Start van de drie wandelingen
13:00 uur Rondleiding kapitelen Oude Kerk
13:30 uur Start van de drie wandelingen
14:30 uur Rondleiding kapitelen Oude Kerk
15:00 uur Start van de drie wandelingen.

 

Kunt u de dag zelf niet meewandelen of wilt u op eigen gelegenheid de wandeling maken, download dan hier de routes:

 

OMD special

Half augustus verschijnt De Kostersteen nummer 165, het tijdschrift van de HVOB. Dit nummer bevat veel informatie verband houdend met deze Open Monumentendag in Bennekom. Deelnemers die niet over dit themanummer beschikken kunnen die dag voor € 2,50 een exemplaar kopen. Ook is deze special voor niet leden te koop in onze webwinkel.

Bennekoms kamertje

Het ‘Bennekoms kamertje’, in de Dorpsstraat bij AH, is ook gewijd aan OMD, en wel speciaal aan smederij De Nooij, één van de stopplaatsen op de wandeling.

In de 6️⃣0️⃣ste mini-expositie in het Bennekoms Kamertje staat de smederij / hofleverancier DE NOOIJ centraal. Het oorspronkelijk oer-Bennekomse bedrijf De Nooij ontving bij het 100 jarige bestaan in 2014 het predikaat ‘Hofleverancier’.

 

Informatiebord Brinkstraatkerk

Tijdens Open Monumentendag zal het zesde HVOB informatiebord worden onthuld bij de Brinkstraatkerk.
Welkom op zaterdag 9 september om 10.30 uur om even een kijkje te nemen.

Zie ook: https://oudbennekom.nl/hoera-we-krijgen-een-zusje/

 

Deze pagina zal steeds aangepast worden als daar aanleiding voor is. 
Dus kom gerust eens terug!