Werkgroep Fietsxcursies

met Durk Bouwman op stap

Leden: Durk Bouwman en Peter Westerveld (contactpersoon)

In het landschap in en rond Bennekom zijn er veel dingen die je nooit zouden zijn opgevallen als niet iemand je er op gewezen had. Er blijkt dan ineens een heel verhaal over te vertellen te zijn. En met wiens ogen kijk je naar het landschap? Van de boer? De dorpsbewoner? De geoloog? De historicus? De projectontwikkelaar? De kunstenaar? Zo zijn er talloze gezichtspunten, die tijdens de HVOB fietsexcursies van Durk Bouwman aan bod komen.

Durk Bouwman leerde de omgeving van Bennekom kennen toen hij in het kader van de studie fysische geografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een bijvak Landschap-architectuur volgde in Wageningen. Die studie was sterk gericht op de ontstaansgeschiedenis van Nederland.  Hij groeide op in een boerengezin in Friesland en raakte al op jonge leeftijd geboeid door het bijzondere landschap waarin zijn vader zijn bedrijf had. Van huis uit raakte hij ook vertrouwd met de gevolgen die de veranderingen in het agrarisch bedrijf voor het uiterlijk aanzien van het platteland zouden hebben. Door de vele oude kerken, boerderijen en landhuizen die hij bij zijn werkzaamheden zag  werd ook zijn belangstelling gewekt voor de architectuur– en kunstgeschiedenis. Hij besloot zich  daarom na zijn afstuderen aan de Gerrit Rietveld Academie ook nog te verdiepen in de wijze waarop Nederlandse schilders in de loop der eeuwen vorm hebben gegeven aan hun liefde voor dat landschap. Het Nederlandse “landscape” is daardoor wereldberoemd geworden.

Jaarlijks is er een excursie voor een belangstellenden. De fietstocht heeft doorgaans een thema en wordt meestal eind mei, begin juni georganiseerd. De regio waarin dit gebeurt is zo groot als met de fiets in een middag te bereiken is. Soms wordt er ook een stukje met de fiets aan de hand gelopen. Vaste prik is dat er altijd halverwege op locatie wordt gepauzeerd met een hapje en een drankje.

De werkgroep is bereikbaar via:  info@oudbennekom.nl