Werkgroep Geschiedenis
Onderzoeken, beschrijven, delen

Leden: Janny Bloembergen-Lukkes, Gerrit Breman, Jan van Eck, Jan Heine, Kees Heitink, Gert Hemstede, Wout Hol, Bert Lever, Bert Mulder (vz), Ad Nooij, Frans van Oort, Suzette Stumpel, Arno van der Valk, Marijke de Vos, Peter Westerveld, Jeltje Zeelenberg (secr).

De werkgroep brengt mensen met elkaar in contact die bezig zijn met onderzoek naar en beschrijving van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Bennekom. Uitwisseling vindt plaats in twee bijeenkomsten per jaar. Projecten van leden worden besproken en van aanvullingen en suggesties voorzien. De meeste projecten vinden na verloop van tijd afronding in een artikel in De Kostersteen of in door de vereniging uitgegeven boeken.

Bij de foto: Deze foto is gemaakt op 30 juli 1949 bij de opening van de tentoonstelling “Geschiedenis van Bennekom”. Deze tentoonstelling werd gehouden in de Openbare Lagere School aan de  Schoolstraat, van 30 juli tot 16 augustus 1949.
In de deuropening staat Ir. M.M. van Hoffen, voorzitter van de Stichting Oud-Bennekom, die de eerste bezoekers persoonlijk welkom heet.