Werkgroep Kleine Geschiedenis
Verhalen van mensen opgetekend

Leden: Annemarie Bootsman, Cees de Gier, Jacomien Slofstra, Henk Tollenaar, Jet van Vugt en Jeltje Zeelenberg (contactpersoon).

De werkgroep beoogt het vastleggen en publiceren van de geschiedenis van Bennekommers en hun woonomgeving door middel van interviews. De leden werken ieder aan een eigen onderwerp.

 

2016  Een boek met verhalen van elf Bennekommers samengesteld door Ineke Knoppers en Marijke de Vos.

Vanaf eind 2009 zijn 11 Bennekommers geïnterviewd over hun leven in Bennekom in de twintigste eeuw. 

2020 Samenstellers Marijke de Vos en Henk Tollenaar.

Het boek is opgedragen aan Ineke Knoppers, lid van de Werkgroep Kleine Geschiedenis, tot haar overlijden op 17 december 2019.
Het boek geeft een inkijkje in het leven van mensen die hun hele leven of een groot deel ervan in Bennekom woonden.

2023 Samenstellers: Jacomien Slofstra, Henk Tollenaar en Jeltje Zeelenberg.

Het boek is opgedragen aan Aalt Jacob Welgraven.
Ook dit boek, net als deel 1, geeft een inkijkje in het leven van mensen die hun hele leven of een groot deel ervan in Bennekom woonden.

HERINNERINGEN AAN AALT JACOB WELGRAVEN

In 2012 ging Aalt Jacob Welgraven meewerken aan de Werkgroep Op bezoek bij… Hij kende veel Bennekommers en wist op een prettige manier een stap bij hen over de drempel te zetten. Zo hielp hij mee met het interviewen van Bennekommers en legde veel mensen vast op film. In de begintijd vergaderde Aalt Jacob niet mee, maar na een tijdje sloot hij aan. Als wij om de tafel zaten, begonnen wij altijd met het delen van onze dagelijkse bezigheden en praatten wij over Bennekom. Dat waren waardevolle momenten.
In 2016 verscheen het eerste boek Op bezoek bij… met een bijdrage van Aalt Jacob.
De naam van de werkgroep veranderde in Werkgroep Kleine Geschiedenis. Wij kwamen gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar, met een groep fijne mensen. Het tweede boek werd in 2020 gepresenteerd. Aalt Jacob werkte mee aan vier verhalen. In 2022 verscheen het boek Pareltjes, verhalen van Bennekomse bodem, waarin ook bijdragen van Aalt Jacob staan.

Aalt Jacob was al enige tijd ziek. Hij ging in december steeds verder achteruit en op dinsdag 20 december overleed hij. Wij verliezen in Aalt Jacob een gewaardeerd lid van de Werkgroep Kleine Geschiedenis, een bescheiden mens met liefde voor zijn omgeving en voor Bennekom. Wij zullen hem missen.

Werkgroep Kleine Geschiedenis december 2022

Ook de verhalenbundelPareltjes, verhalen van Bennekomse bodem’ is een uitgave van de werkgroep Kleine Geschiedenis. Deze bundel bevat 28 verrassende verhalen, alle gebeurd in Bennekom.

Eind 2021 lanceerde de Werkgroep Kleine Geschiedenis van Oud Bennekom de actie ‘Heel Bennekom Schrijft’. Het doel was jong en oud aan het schrijven te krijgen. Het verhaal moest waar gebeurd zijn, mocht niet meer dan 2.000 woorden bevatten en moest bovendien een link met Bennekom hebben.
Inmiddels blijkt de actie een groot succes. Ruim twintig mensen hebben hun mooiste Bennekomse verhalen opgeschreven en voorzien van veelal niet eerder gepubliceerde foto’s.  Wat deze schrijvers bindt is een warme band met Bennekom en de moed om hun ervaringen via deze verhalen te delen.

Samenstelling: Annemarie Bootsman

Boek-Pareltjes

Alle boeken zijn te bestellen via onze webwinkel: https://oudbennekom.nl/winkel/