Werkgroep Oorlogsslachtoffers WO2
Bewogen verhalen, om niet te vergeten

Leden: Kees Heitink (contactpersoon) en Dolf van Kampen

De werkgroep beoogt het documenteren van gegevens, zo mogelijk met beeldmateriaal, van alle Bennekommers die in de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Van ruim tachtig personen zijn op dit moment gegevens bekend. Doelstelling is om alle Bennekomse oorlogsslachtoffers ‘een gezicht’ te geven, ook degenen die niet zo op de voorgrond traden en/of soms ver weg van hun dorp het leven lieten. De werkgroep staat open voor informatie of tips.

In 2024 richten wij ons vooral op evacués die in Bennekom om het leven kwamen.

Toelichting op onze werkwijze:

Vanaf 2020 staan de lijsten met namen van oorlogsslachtoffers in een etalage in Bennekom

https://oudbennekom.nl/oorlogsslachtoffers/

In 2022 belichtte, rond 4 mei, de Werkgroep Oorlogsslachtoffers van de Historische Vereniging Oud-Bennekom zes slachtoffers. Van hen waren foto’s bij de lijsten geplaatst in de etalage van Van Dijk Lifestyle. Lees meer op  www.oudbennekom.nl/herdenken.

 

 

HYLKE VAN VLIET

April 2023 – De Werkgroep Oorlogsslachtoffers zoekt nog steeds naar meer informatie over verschillende slachtoffers. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor Hylke van Vliet. Hij is één van de zes verzetslieden die in het Bart van Elstplantsoen vermeld zijn. Alle informatie is welkom: info@oudbennekom.nl 

De schrijfwijze van de voornaam op de gedenksteen wijkt af van de manier waarop de familie van Hylke zijn naam schrijft.
Inmiddels hebben we al veel informatie over Hylke ontvangen.