13 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING & LEZING ARCHEOLOGIE

Een kort verslagje.

De Algemene Ledenvergadering verliep in een goede sfeer.
De kascommissie was zeer tevreden, de contributie werd niet verhoogd en twee aftredende bestuursleden, penningmeester Els Rooswinkel en secretaris Gijs van Ginkel, die herkiesbaar waren werden onder luid applaus herbenoemd.
De benoeming van een nieuw bestuurslid is uitgesteld tot een volgende ALV.

Het Financiele Verslag 2023 en het Jaarverslag 2023 staan op deze website: https://oudbennekom.nl/anbi-status 

Lezing archeologie Bennekom en Parklaan

Na de pauze vertelden de archeologen van de Gemeente Ede, Carmen Harmsen en Marlous Domburg, over archeologische vondsten die zijn gedaan tijdens werkzaamheden in Bennekom, zoals op het Opella terrein en bij de Mavo Vossenvelde, en bij de aanleg van het nieuwe Parklaantracé bij Hoekelum. Het ging over vondsten van ver voor onze jaartelling tot aan de Tweede Wereldoorlog. Onder meer een enorme waterput op het terrein van het voormalig Streekziekenhuis.

 

Hanske Gijsbertsen kreeg bloemen vanwege het vele werk dat zij verzette in de excusiecommissie

 

 

Op zaterdag 9 maart, heeft archeologe Marlous van Domburg bij studio C op omroep Ede verteld over Archeologie en de lezing van woensdag 13 maart.
Hier terug te luisteren, na ongeveer 7 minuten hoort u het interview: