Op de Bennekomse begraafplaats is het graf van schrijfster Henriëtte de Beaufort, die 26 jaar in de villa ‘Beukenhof’ aan de Bovenweg woonde, weer voorzien van een grafsteen. Door een initiatief van de Historische Vereniging Oud-Bennekom in samenwerking met de Gemeente Ede en Buddingh Natuursteen Veenendaal is het graf gered van ruiming en gedekt met een replica van de oude steen die inmiddels was vernietigd. Wethouder Peter de Pater onthulde, samen  met initiatiefnemer Bert Lever, het mooie cadeau van het natuursteenbedrijf en zei van het Bennekomse initiatief te hebben geleerd dat ook funerair erfgoed met een verhaal verdient te worden behouden en verzorgd. De Gemeente Ede garandeert voor de komende 50 jaar het onderhoud van het graf.

In 2016 ontdekte Oud-Bennekom, in de persoon van Arno van der Valk, dat de steen was verdwenen als voorbode voor ruiming van het graf. Door de onvermoeibare inzet van Bert Lever, lid van de HVOB-werkgroep Begraafplaats, werd de gemeente Ede overtuigd dat het graf de status van funerair en historisch monument verdient. Dat Buddingh Natuursteen de kosten van de nieuwe steen geheel voor zijn rekening nam verdient waardering.

Voorafgaande aan de onthulling was er een kort samenzijn in “de Ontmoeting”. Bert Mulder, voorzitter HVOB, heette de aanwezigen welkom, Bert Lever vertelde over Henriëtte de Beaufort en waarom er in 2022 een nieuwe grafsteen nodig was. Over de tekst op het graf: Prediker 3: 19 hield Roos van Doorn, voorganger/ inspirator Vrijzinnigen Bennekom, een korte rede. De Henriëtte de Beaufort-prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd toegelicht door Ton van der Wouden, bestuurslid MdNL en Wethouder Peter de Pater vertelde  over de cultuurhistorische waarde van het graf. 

Daarmee kwamen allen die bij de nieuwe grafsteen betrokken waren aan het woord, Oud-Bennekom, Terebinth, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Gemeente Ede.

Jonkvrouw Agathe Henriëtte Maria Laman Trip – de Beaufort (1890-1982) was schrijfster van historische romans en biografieën maar bovenal een sociaal betrokken vrouw die zich inzette voor kwetsbare of bedreigde medemensen. Ze bekleedde tal van maatschappelijke functies en stond landelijk en internationaal in hoog aanzien. Ze trouwde in 1914 met Jhr. mr. Herman Laman Trip. Het paar bleef kinderloos. Ze stichtten, beiden dol op kinderen, in 1924 in Oberstdorf, Zuid-Beieren het sanatorium ‘Hohes Licht’, waar wel 4.000 kinderen hebben verbleven. Nadat Herman in 1928 overleed was Henriëtte veel meer in Oberstdorf, waar de Duitse directrice Elisabeth (Li) Dabelstein haar beste vriendin werd. Na 1933 brachten ze er ook Joodse kinderen onder die met valse papieren naar Zwitserland werden geleid. Na de oorlog kwamen de vrouwen naar Nederland waar ze beiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd. Henriëtte werd later bevorderd tot Officier, mede vanwege haar literaire werk. In 1956 verkocht zij ‘Hohes Licht’ en gingen Henriëtte en Li wonen in ‘Beukenhof’ te Bennekom. Henriëtte werd bestuursvoorzitter van de Nederlandse Protestantenbond (NPB), nu de Vrijzinnigen Bennekom. Haar Kerstspel ‘Herodes’ werd uitgevoerd door de Spelgroep van de NPB. Henriëtte had in Nederland veel aanzien in de letterkundige wereld. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde reikt driejaarlijks de Henriëtte de Beaufortprijs uit voor (auto)biografisch werk. Li Dabelstein overleed in 1976 en werd begraven op de Bennekomse begraafplaats. Henriëtte volgde haar in 1982 en werd bijgezet in hetzelfde graf, dat een sobere deksteen kreeg.

In De Kostersteen van februari 2004 nr 87 schreef Arno van der Valk het artikel “Henriëtte L.T. de Beaufort”

In dezelfde Kostersteen een artikel van Piet Smit over  “Villa Beukenhof”, het huis dat na de tweede wereldoorlog gedurende lange tijd bewoond is geweest door jonkvrouw Agathe Henriëtte Maria de Beaufort (1890-1982), douairière van Jonkheer Mr. H. Laman Trip. Zij publiceerde onder de naam Henriëtte L.T. de Beaufort.

Zie ook de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
https://www.mdnl.nl/?p=13394 of klik op de afbeelding hiernaast

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen.