Sporen van oer-Bennekommers gevonden bij eerste opgravingen Parklaan

Op 24 februari mocht ik dankzij en met de Edese gemeentearcheologe Charlotte Peen een kijkje nemen bij de eerste opgravingen in verband met de aanleg van het Parklaan-tracé die door Synthegra archeologie BV uitgevoerd worden in opdracht van uitvoerder Van Gelder.

Deze opgravingen vinden plaats bij de Bovenbuurtweg, pal naast de A12. Vantevoren weet je natuurlijk nooit wat je gaat tegenkomen, maar op deze plek werden de afdrukken gevonden van waar in lang vervlogen tijd palen in de grond stonden van de constructie van een boerderij uit de overgang van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd (ca. 100 v. Chr. – 200 na Chr.) en van een boerderij uit (waarschijnlijk) de Late Middeleeuwen. De afdrukken laten tezamen de vorm van de boerderijen zien en ook dat in de Middeleeuwen veel dikkere palen gebruikt werden dan in de IJzertijd. Soms is – als een rechte donkere lijn  in het zand – nog de erfgrens van zo’n boerderij te zien.

Als bijna letterlijke klap op de vuurpijl, werd ook nog een pijlpunt uit de Bronstijd (ca. 4000 v. Chr.) gevonden.

De aanleg van de Parklaan levert zo informatie op over zeer vroege bewoning van wat nu Bennekoms grondgebied is. Stiekem ben je nieuwsgierig naar wat archeologen over 1000 jaar denken als ze de resten vinden van de boerderij aan de Bovenbuurtweg die, terwijl ik er was, ter plekke afgebroken werd voor dit tracé.

 

Tekst en foto’s: Bert Lever

Boven: Middeleeuwen

Onder: Erfgrens

(klik op de foto voor een vergroting)

 

Boven: Pijlpunt

Onder: IJzertijd

 

Onder: Afdrukpaal Middeleeuwen