Amateur-archeoloog en actief HVOB lid Wim Angenent is op 6 december overleden. Hij is 93 jaar geworden.
Als vereniging is de HVOB Wim Angenent zeer erkentelijk voor zijn actieve betrokkenheid bij vele activiteiten, zijn onuitputtelijke inzet en creativiteit, die hij met voor hem kenmerkende bescheidenheid aan de dag legde.
Het bestuur en de leden vereniging willen dan ook op deze plaats zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hun medeleven met het verlies betuigen.

De winterversie van zijn onlangs aan de HVOB aangeboden aquarel ‘Bennekom in Hooitijd’ 16e eeuw kwam in de laatste dagen van zijn leven nog gereed. Als eerbetoon wordt ‘Bennekom in Hooitijd’ tot 16 december in het Bennekoms Kamertje getoond.