In 1922 is door de Coöperatie Landbouwbelang in Bennekom opdracht gegeven voor de bouw van een bedrijfswoning naast de in 1921 gebouwde mengvoederfabriek aan het toenmalige Halderwegje. In het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw is het Acacialaan no.9 geworden. Het is in deze maand augustus 2022 dus 100 jaar geleden dat het woonhuis voor bewoning in gebruik werd genomen. De toenmalige directeur, de heer P. Achterstraat, vond het wenselijk dat hij naast het bedrijf woonde. Het bestuur heeft hier een aantal keren over vergaderd maar kon niet direct tot een besluit komen. De directeur heeft toen laten weten dat als het bestuur geen besluit neemt hij zelf dan wel een woning zou laten bouwen. Onder een zekere druk heeft het bestuur alsnog besloten om een woning te laten bouwen. In maart 1922 is de bouwtekening gemaakt door architect A. Heitink en de bouw is uitgevoerd door de firma Mekking uit Bennekom.

Uit de bouwvergunning d.d. 11 april 1922 valt te lezen dan de bouwkosten begroot zijn op ƒ 8.000. Op 29 juli 1922 is nog een premie van ƒ 600 uit ’s Rijks kas toegekend ten behoeve van de bouw van een woning!

In 1966 heeft een flinke verbouwing plaatsgevonden en wel zo dat de hoge ramen met luiken aan de westkant (op de bouwtekening gemerkt als voorgevel) en aan de zuidkant vervangen zijn door andere ramen. De voordeur met daarachter de gang bevond zich aan de westzijde van het huis en is toen verplaatst naar de voorkant. Vanaf 1966 hebben uitwendig geen verbouwingen plaatsgevonden. Intern is in de loop van de tijd wel een aantal bouwkundige aanpassingen doorgevoerd. Aan de achterkant van het huis is in 2003 een uitbouw gerealiseerd. In het huis is nog een aantal originele bouwsels te zien, onder meer twee deurdrempels. Eén drempel vertoont een zekere mate van slijtage wellicht voortvloeiend uit het bezoek van boeren die veelal de klompen als schoeisel gebruikten.

Alle gezinnen die het huis bewoonden hadden een werkrelatie met de Coöperatie Landbouwbelang, of in de volksmond de Boerenbond.

Degenen die het huis bewoonden waren:

van 1922 – 1948 de familie Achterstraat

van 1948 – 1952 de familie Bosker

van 1952 – 1969 de familie Van Roekel

van 1969 – tot heden de familie Tip

Acacialaan 9 in 2022

 

Acacialaan 9 in 1950

 

Acacialaan 9 op de tekentafel maart 1922

 

Maalderij “Landbouwbelang” 1921

 

Ingang “Landbouwbelang” 1972

 

Met dank aan Henk Tip.

Op ons YouTubekanaal staat o.a. deze film: “Landbouwbelang Bennekom 75 jaar”, klik hier of op de foto voor de film