De Gereformeerde Kerk te Bennekom is ontstaan op 14 februari 1887, toen de voltallige kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Bennekom, onder leiding van haar predikant ds. E. Eisma, besloot zich aan te sluiten bij de kerken van de Doleantie*. Bert Lever bracht in maart 2023 een bezoek aan het graf van dominee Eisma.

Lees meer over de kerken en de kerkgeschiedenis van Bennekom in De Kostersteen van augustus 2005

 

* bron: https://brinkstraatkerk.nl/onze-gemeente/over-ons/

Bennekomse geschiedenis in Den Haag: ds. Eise Eisma (1851-1917)

Deze was predikant in de Bennekomse Oude Kerk tijdens één van de woeligste perioden in de geschiedenis van Bennekom, namelijk in de tijd van Abraham Kuypers Doleantie. De latere Gereformeerden scheidden zich toen af van de Nederlandse Hervormde Kerk. Samen met het grootste deel van zijn gemeente scheidde ook ds. Eisma zich op 14 februari 1887 af. Hij bleef echter, zelfs tegen een gerechtelijke uitspraak in, gewoon voorgaan in de Oude Kerk. Op 19 juni werd dit hem door politie en een te hulp geroepen legereenheid onmogelijk gemaakt. Dat deed hij toen maar in de tuin van de naast de kerk staande pastorie. De Bennekomse gereformeerden zouden hierna al snel een eigen kerkgebouw betrekken. 

In 1893 vertrok ds. Eisma uit Bennekom om predikant in Scheveningen te worden. Daar overleed hij in 1917; hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats van Den Haag.

Om duidelijk te maken dat hij in Bennekom niet vergeten is, legde ik voor even een Bennekoms vlaggetje op zijn graf.

Bert Lever
2 maart 2023