LIJSTEN BENNEKOMSE OORLOGSSLACHTOFFERS 2e WERELDOORLOG

Vanaf  vrijdag 27 april t/m 5 mei plaatst de HVOB Werkgroep Oorlogsslachtoffers, als aanvulling op de zes namen op het Bart van Elstplantsoen en de namen op de 24 ‘Stolpersteine’ elders in het dorp, opnieuw de zo compleet mogelijke lijsten (versie 2023) met alle slachtoffers uit Bennekom die in de 2e Wereldoorlog, of zeer kort daarna (mijnen en achtergebleven munitie), door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Ruim 80 personen. Dat gebeurt in de etalage van VanDijk Lifestyle aan de Dorpstraat (hoek Kerkstraat), op een stijlvolle plaats dichtbij het Bart van Elstplantsoen.

Op deze wijze kan iedere Bennekommer stilstaan en kennis nemen van de namen van de Bennekommers die van 1940-1945 het leven lieten door de oorlog.

HYLKE VAN VLIET

De Werkgroep Oorlogsslachtoffers zoekt nog steeds naar meer informatie over verschillende slachtoffers. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor Hylke van Vliet. Hij is één van de zes verzetslieden die in het Bart van Elstplantsoen vermeld zijn. Elke informatie is welkom: info@oudbennekom.nl of Julianalaan 16, 6721 EG Bennekom

Foto: Het mausoleum in Ede waar ook Hylke van Vliet begraven ligt.