Zaterdag 21 november heeft Wim Angenent de HVOB een grote door hem vervaardigde aquarel van Bennekom in de 16e eeuw cadeau gedaan. De overhandiging vormt het sluitstuk van een aantal eerder projecten rond de bijzondere serie aquarellen van Wim Angenent. De aquarel van Bennekom, met titel ‘Bennekom in Hooitijd 16e eeuw’, is speciaal voor de HVOB gemaakt. Een mooi cadeau op weg naar het 75jarig bestaan.

Vice–voorzitter Peter Westerveld nam de aquarel namens de HVOB in ontvangst. Bep en Wim Angenent ontvingen een bijpassend bloemetje. Enkele woorden uit de toespraak van Peter: “Namens het bestuur wil ik u zeer hartelijk bedanken voor uw geschenk en uw geste om deze prachtige tekening van Bennekom zo rond 1500 aan de HVOB te schenken. Eens te meer blijkt u kleur te geven aan de geschiedenis van Bennekom. Niet alleen uit deze tekening en uw recent uitgegeven  boek met de tekeningen over Bennekom en haar omgeving in het verleden, maar ook uw medewerking aan talrijke archeologische opgravingen blijkt dat u verknocht bent aan Bennekom en haar historie”.

a

Op Open Monumentendag 2019 exposeerde Wim Angenent voor het eerst met zijn  aquarellen in de schaapskooi naast het Poortgebouw van Harselo. Dat was geen toeval want in 2003 leidde hij daar een archeologische verkenning naar de plaats van het voormalige Kasteel Harselo. De opgraving was een groot succes. Voor het eerst konden de ligging van het kasteel, bijgebouwen en gracht precies vastgelegd worden.
Wim Angenent stuurde als vrijwillig archeoloog (veldwerleider) jarenlang vele grote en kleinere opgravingen aan in de regio. Belangrijk werk, in een tijd dat er nog geen enkele archeologische verplichting bestond als het bodemarchief verstoord werd, bijvoorbeeld door een bouwplan.

z

Na de tentoonstelling in de schaapskooi van Harselo volgde een expositie in de Wageningse Bibliotheek met de titel ‘Verdwenen Kastelen in een Woest Land’, waarna de tekeningen in boekvorm werden uitgegeven. HVOB-leden konden het boek bij voorintekening kopen. Het boek van Wim is inmiddels uitverkocht. Als afsluiting nu een bijzondere tekening van Bennekom, gezien van uit het zuidwesten met Boekelo, nog voordat Jonker Sloet er terecht kwam, in volle glorie.

Wim Angenent, jarenlang actief HVOB-lid :  “Ik ben zeer blij dat ik bij leven een tekening over Bennekom aan de HVOB mag geven als dank voor al het plezier en de ondersteuning, die ik in de afgelopen jaren heb ervaren. De HVOB en Bennekom zijn mij dierbaar. Ons dorp Bennekom is gastvrij voor iedereen. Ook voor mijn echtgenote Bep en mij, toen we zo’n 50 jaar geleden vanuit Wageningen hier kwamen wonen. Met plezier heb ik daarom deze tekening van de oogsttijd voor de Reformatie in Bennekom gemaakt. “