Bennekom’s omstreken van Heinrich Witte digitaal

Na zijn pensionering in 1898 verhuisde de Leidse hortulanus Heinrich Witte (1829-1917) naar Bennekom. Was hij in zijn leven als hortulanus al een ijverig publicist geweest, ook in Bennekom kon hij het schrijven niet laten. Bovendien trok hij er vanuiit zijn huis veelvuldig op uit. Het resulteerde al in 1902 in zijn boekje Bennekom’s omstreken. Hierin beschrijft hij maar liefst 19 wandelingen in de omgeving van het dorp. Daarnaast geeft hij ook nog eens de routes voor een 40-tal ‘rijtoeren’ aan. Het is leuk om te lezen wat Witte allemaal bekeek en aanraadde te bekijken. Sommige dingen zijn nog hetzelfde, andere onherkenbaar veranderd.

Onder meer met dit boekje heeft Heinrich Witte een belangrijke rol gespeeld bij het op de toeristische kaart zetten van Bennekom aan het begin van de vorige eeuw.

In Bennekom herinnert o.m. de Heinrich Witteweg en de daarlangs geplaatste Heirich Wittebank aan hem.

Bert Lever

Bennekom’s omstreken, de wandelgids van Heinrich Witte, is geheel gedigitaliseerd en op internet te vinden: nl.wikisource.org/wiki/Heinrich_Witte-Wandelgids_Bennekom_(1902)

Bert Lever bij het graf van Heinrich Witte
Zie ook: 
https://oudbennekom.nl/bennekom-op-een-oude-leidse-begraafplaats/