Tijdens de algemene ledenvergadering is Bert Lever benoemd tot erelid. Voorzitter Jan Roodzant gaf hem daarvoor een schouderklop met de historische voorzittershamer en bood hem de bijbehorende bronzen erepenning aan.

Bert Lever was in de 31 jaar dat hij lid is ook 12 jaar bestuurslid waarvan 10 jaar voorzitter, zat vijf jaar in de redactie van De Kostersteen, draait sinds 1991 jaar mee in de Werkgroep Behoud oudste deel Begraafplaats en 18 jaar in de Werkgroep Geschiedenis waarvan 10 jaar als voorzitter. Hij had acht jaar  namens de HVOB zitting in het bestuur van het Kijk en Luistermuseum en is voorzitter van de Projectgroep Stolpersteine. Hij is (mede)auteur van vier door Oud-Bennekom uitgegeven boeken, schreef vele artikelen, gaf tal van lezingen. Hij is de bedenker van de Bennekomse vlag en draait mee in de commissie die de promotie en verkoop van de vlag verzorgt.

Bert Lever dankte geroerd voor de hem verleende eer en wees erop dat hij veel van zijn werk voor de Vereniging slechts kon doen in goede samenwerking met andere leden.