Gisteren was ik bij het graf van ds. Paauwe. Deze roemruchte voormalige Bennekomse predikant ligt begraven op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. De tijdbalk op de website van Oud-Bennekom vat zijn leven in Bennekom als volgt samen:

“Dominee Paauwe (1872-1956) was sinds 1907 voorganger bij de Hervormde gemeente in Bennekom, maar kwam in conflict met het kerkbestuur over de inschrijving van in zijn ogen vrijzinnige doopleden, die elders belijdenis deden. In 1914 leidde dit tot zijn schorsing en later afzetting, maar hij bleef echter preken. Aanvankelijk op enkele particuliere adressen, maar uiteindelijk werden de diensten gehouden in de Kerkheuvel, een noodkerk op de hoek van de Schoolstraat en de Prins Bernhardlaan. Die is in gebruik gebleven tot 1945. Daarna werden vanwege de grote toeloop de bijeenkomsten gehouden in het Verenigingsgebouw, nu het Kijk- en Luistermuseum. Soms kwamen er wel 700 toehoorders uit de wijde omgeving op de bijeenkomsten af. De vader van de bekende schrijver Jan Siebelink, bezocht regelmatig deze diensten.”

Siebelink maakte ds. J.P. Paauwe, als ds. J.J. Poort, nog verder bekend in zijn roman ‘Knielen op een bed violen’.
Na verloop van tijd vestigde Paauwe zich in Den Haag en daar ligt hij dus ook begraven. Bennekom is hem niet vergeten.

Bert Lever