Afgelopen dinsdag werd in de Leidse Hortus botanicus (plantentuin) een boek over Heinrich Witte (1829-1917) ten doop gehouden. Het werd geschreven door de Leidse biologe Rinny Kooi.

Heinrich Witte was gedurende 45 jaar hortulanus van de Leidse hortus en heeft gedurende die tijd enorm veel bijgedragen aan de ontwikkeling van die hortus. Hij was bijzonder actief: er werden kassen gebouwd en verzamelingen aangelegd en uitgebreid. Daarnaast publiceerde hij veel en was hij een veelgevraagd spreker.

Na zijn pensionering in 1898 vestigde Witte zich in Bennekom waar hij zijn publicitaire werk met kracht voortzette; bekend is zijn wandelgids Bennekom’s omstreken uit 1902. Maar hij schreef ook artikelen in het blad Eigen Haard die er mede voor zorgden dat Bennekom op de toeristische kaart kwam te staan. Hij woonde in de Villa Linnaea (nu Uyteneng) op de hoek van de Edesweg en de Molenstraat. Z’n tachtigste verjaardag werd groots gevierd in Hotel Neder-Veluwe. Hij overleed in Bennekom in januari 1917. Vanuit ‘zijn’ hortus werd hij vervolgens begraven op de begraafplaats Groenesteeg in Leiden.

In Leiden is Witte alleen nog bekend bij specialisten; in Bennekom kent bijna iedereen hem, al is het maar vanwege de Heinrich Witteweg en de Heinrich Witte bank die overigens in het boek ook aan de orde komen.

In haar boek beschrijft Rinny Kooi op onderhoudende wijze het leven van deze interessante man. Het hardcover boekje (48 pag.) werd fraai verzorgd door Uitgeverij Ginkgo. Het kost € 12,50.

Bron geluidsfragment: https://sleutelstad.nl