De laatste Kostersteen van 2018 ligt dit weekend bij de leden in de bus, een prachtige kleurrijke cover met daarop Boekelo, een detail van de kaart van Van Geelkercken uit 1656.

Het openingsartikel is van Wout Hol en heeft als titel: “Boekelo, bouwhistorisch nader verklaard”.
Met groot enthousiasme heeft Kees Heitink geijverd om dit onderzoek van de grond te krijgen en op 26 maart was het zover….

Twee medewerkers van BAAC, het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie, hebben Boekelo aan een grondig onderzoek onderworpen en de resultaten daarvan neergelegd in een uitermate interessant rapport. Wout Hol doet hier verslag van.

Tijdens het onderzoek zijn wat foto’s gemaakt