Dinsdag 25 mei is in opdracht van de HVOB en met zeer welwillende medewerking van eigenaar Wim van de Broek opnieuw bouwhistorisch onderzoek verricht in Boekelo.
Onderzoekers van bureau BAAC, bureau voor archeologie en bouwhistorie, bekeken nu de lange muur die van oost naar west door het hele huidige gebouw loopt. Met deze al eerder gedane onderzoek naar de bouwhistorie van de buitenzijde krijgt de bouwhistorie van Boekelo voor het eerst een wetenschappelijke beschrijving en duiding. We wisten tot nu toe van alles over vroegere bewoners maar heel weinig over het ontstaan van het gebouw zelf. Om de onderzoekers in de gelegenheid te stellen de muur in zijn geheel te beoordelen werden er door Wim van de Broek vakkundig enkele planken uit de overloop in het trappenhuis gelicht. Hierdoor kwamen enkele oorspronkelijke muurdelen vrij. Een bevestiging voor de gedachte dat Boekelo drie grote bouwfases heeft gekend. Lang voordat het in 1946 voor de laatste keer gerestaureerd werd.

Als de conclusies bekend zijn, worden deze gedeeld via De Kostersteen. Later in het jaar komt er een Historisch Informatiebord bij Boekelo.