Het beeld ‘De Nederlandse Vrouw’ van Gra Rueb dat jarenlang op het terras van De Born stond gaat langer in Bennekom blijven. Het was aanvankelijk door Atria tot eind januari 2024 in bruikleen gegeven voor een tijdelijke tentoonstelling in het Kijk en Luistermuseum. Daarna zou het beeld weer naar het depot van Atria verhuizen. Op verzoek van Oud-Bennekom en met volle instemming van het museum wordt de bruikleenovereenkomst nu verlengd tot eind 2027. Het museum zorgt voor een nieuwe plek met een aangepaste mini-expositie.
Bennekom houdt het beeld voorlopig in zijn midden.

Het prachtige beeld nog niet gezien? Ga naar het Kijk en Luistermuseum bijvoorbeeld in de Museumweek. Dan is het museum op zaterdag 6 april open van 11.00 tot 17.00 uur. Deze dag geldt de speciale toegangsprijs van € 2,- per persoon (uiteraard gratis met Museumkaart en voor kinderen onder de 4 jaar).

https://www.kijkenluistermuseum.nl/openingstijden/

Bij de Born in het Bennekomse bos stond het beeld “De Nederlandse Vrouw” op een sokkel, maar is daar op een gegeven moment verdwenen. De sokkel staat er nog en de tekst daarop luidt: “Wij leerden fier rechtop te staan” en daar onder “Aan Elisabeth Ribbius Peletier April 1951”

Elisabeth Ribbius Peletier kon in 1932 mede dankzij de erfenis van haar vader grond in Bennekom kopen, waar ze het jaar erop het vormingscentrum De Born oprichtte. De Born in Bennekom was een studie- en ontspanningsoord voor vrouwen. In het begin was het centrum bestemd voor arbeidersvrouwen, leden van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de SDAP. Later kwamen deelnemers ook van buiten de sociaaldemocratische kring.

 

Na verkoop van de Born is het beeld “De Nederlandse Vrouw” terecht gekomen in het depot van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam. Door Kees Heitink is vanuit de Historische Vereniging contact gezocht met Atria met als resultaat dat het beeld na 15 jaar weer even terug is in Bennekom.

Meer over het beeld: https://www.grarueb.nl/03-standbeelden/sbnlvrouw.html

Expositie ‘De Nederlandse Vrouw’ geopend.

Vrijdagavond 13 oktober 2023 werd in het Kijk en Luistermuseum de tentoonstelling  ‘De Nederlandse Vrouw’ geopend. Na een welkom van Museumdirecteur Johan van de Pol vertelde HVOB-voorzitter Bert Mulder hoe, dankzij speurwerk van onze historicus Kees Heitink, het beeld van Gra Rueb werd terug gevonden bij Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam. Na goed overleg is het beeld nu tot 31 oktober in Bennekom te zien. Bijzonder was de aanwezigheid van een delegatie van Atria, familieleden van Gra Rueb en leden van Rode Vrouwen en PvdA Afdeling Ede. De opening van de tentoonstelling werd verricht door Flora Vallenduuk van Atria en Hans Rueb, achterneef van Gra Rueb.

Lees ook het verslag in het Bennekoms Nieuwsblad: https://www.bennekomsnieuwsblad.nl/lokaal/historie/970818/verdwenen-beeld-de-nederlandse-vrouw-weer-even-terug-in-bennekom

Vervolgens gaf Kees Heitink een toelichting op het ontstaan en de betekenis van het kunstwerk en de tekst op de sokkel: “Wij leerden fier, rechtop te staan”, fragment uit de liedtekst ‘Der Vrouwen Weg’ van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk.
Rond een prominente plek voor het beeld op een tijdelijke sokkel toont de expositie vele historische documenten en foto’s van gebouw De Born, oprichtster Liesbeth Ribbius Peletier en de kunstenares. Interessant is een vitrine vol herinneringen aan beeldhouwster Gra Rueb, dankzij medewerking van achterneef Hans Rueb, die uitvoerig onderzoek heeft verricht naar zijn oudtante. Alle kennis vervatte hij in zijn boek ‘Gra Rueb, meer dan een beeldhouweres’

Het boek “GRA RUEB meer dan alleen een beeldhouweres”

Het werk van Gra Rueb heeft een plek in een boek gekregen. Dat betekent dat haar penningen en plaquettes, haar borst- en standbeelden, haar dierplastieken in brons en keramiek, het decoratief werk, de monumenten en haar tekeningen erin zijn opgenomen. Een boek van 395 pagina’s.

Het boek is online te lezen op de website https://www.grarueb.nl/boek/G_Rueb_Final.pdf
Als u belangstelling heeft om het boek te kopen dan kunt u een bericht sturen naar hansrueb@grarueb.nl,  u wordt dan geinformeerd hoe u het boek kunt bestellen. Het boek kost € 55,- (+ € 7,- porto)

Schrijver van het lijvige boek is de heer Hans Rueb, achterneef van Gra Rueb.

 

⇑ Anna Elisabeth (Liesbeth) Ribbius Peletier (Utrecht, 29 juli 1891 – Scheveningen, 30 september 1989)

⇑ De Born, van 1933 tot 1992 een conferentieoord voor vrouwen, sinds 2002 is het gebouw aan de Bornweg rijksmonument

De zin “Wij leerden fier rechtop te staan” komt uit een gedicht van Henriette Roland Holst-van der Schalk.
https://www.dbnl.org/tekst/rola003derv01_01/rola003derv01_01_0001.php

Onderstaand artikel is van Rein Nijhoff in de Edese Post van 3 augustus 2001

afbeelding van het bovenstaande artikel