Woensdag 24 april j.l. overleed in de leeftijd van bijna 87 jaar, Dik Poot.

Dik Poot had een grote bekendheid met de Bennekomse geschiedenis. Hij schonk de afgelopen jaren zijn foto- en ansichtkaartenverzameling aan de historische vereniging. Dit was een prachtige uitbreiding van de collectie.

In maart 2023 werd aan de rand van de akker aan de Dikkenbergweg, de Dik Poot bank geplaatst. Een bank die Dik zelf mocht inwijden. (Zie hieronder het verslag die inwijding)
Met het overlijden van Dik Poot gaat een stuk kennis over Bennekom verloren.
Wij denken aan hem terug als een bijzonder iemand, met liefde en aandacht voor Bennekom.

 

Verslag van 27 maart 2023

Dik Poot was jarenlang postbode in Bennekom. Van 1959 tot 1995 bracht hij de post rond en kwam uit hoofde van zijn functie op vrijwel alle adressen in Bennekom. Naast de post rond brengen had hij ook oog voor min of meer bijzondere plekjes in en rond ons dorp. Vele jaren fotografeerde hij heel veel huizen en straten en bewaarde dat zorgvuldig. Netjes zoals een postbode gewend is, straat bij straat en op volgorde van huisnummer. Naast foto’s verzamelde Dik ook ansichtkaarten van Bennekom. Die werden netjes in mappen bewaard, ook weer, straat bij straat.

Nu Dik wat op leeftijd komt, heeft hij besloten zijn hele collectie van de hand te doen. Wat over Bennekom ging kwam bij onze vereniging terecht, maar er was ook veel materiaal over Ede, dat ging naar de vereniging Oud-Ede.

Het bestuur van onze vereniging vond dat de uitbreiding van onze collectie een blijvende herinnering waard was. Voor Dik Poot is er een zitbankje gekomen bij wat de Bennekommers het land van Peelen noemen. Hier stond al een bankje, Dik heeft er menig uurtje op doorgebracht, maar het was in verval geraakt en tot slot helemaal verdwenen. Van onze vereniging heeft Dik een nieuw bankje gekregen, keurig netjes met een bordje met zijn naam.

Als je op een foto klikt krijg je een vergroting.

Met dank aan Marijke de Vos, Kees Heitink en Jan van Eck