Van start- tot eindpunt wist Durk Bouwman afgelopen zaterdag tientallen enthousiaste HVOB leden en geïnteresseerden te boeien. Dit jaar bestond de jaarlijkse fietstocht uit ruim 33 km aan onvergetelijke indrukken met 33 deelnemers langs ongekende paden en gastvrije pleisterplaatsen in en rondom Ederveen. Waar de inwoners van Ederveen vorig weekeinde te maken hadden met de kleurrijke en vooral ronkende ‘old-timer’ bromfietsenralley daar zagen zij dit weekeinde het bonte gezelschap van de tientallen ‘volgers’ van Durk Bouwman op de pedalen door het dorp en dreven voorbij zoeven.  Her en der kreeg het lokale verkeer te maken met onverwachte opstoppingen vanwege de pitstops van Durk. Hij liet zijn toehoorders ter plekke zien waar in Ederveen sinds de middeleeuwen mannen en vrouwen letterlijk en figuurlijk stappen hadden gezet in een landschap geteisterd door wateroverlast, conflicten en armoede.

Op het landgoed Wallenberg deed Henri van Roekel als bewoner van de boerderij innemend uit de doeken wat hij over de jaren heeft gedaan om de natuur en cultuur van dit bijzondere landgoed tussen de Meikade en het dorp zoveel mogelijk te behouden. Zo konden de deelnemers de gerestaureerde schuur en de vijver bewonderen.

Onderweg liet Durk zoveel zien over het huidige en veranderede landschap rond de Munnikebeek en de Wallenburgersteeg dat we soms uit tijdgebrek unieke plekken, zoals de vindplaats van dalkruid en salomonskruid, voor een andere keer moesten laten

Via de dorpstraat met de bezienswaardige Hervormde kerk, het aloude doktershuis, de politiepost van de dames Leeson en de voormalige veiling aan de Schras werd het gezelschap gastvrij onthaald op de boerderij De Nap. De familie Van Steenbergen verwelkomde de fietsers met koffie, thee en taart terwijl Durk de historie van de boerderij en haar bewoners schetste. Met een kijkje binnen in de verbouwde boerderij en buiten op het deel kreeg iedereen een indruk hoe het vroeger moest zijn geweest.

De tocht werd voortgezet over de Slaperdijk en eindigde bij het kasteel Bruinhorst en de omringende landerijen, waar o.a. turfstekers in de 19e eeuw voor een karig loon zwaar werk verrichten met uitzicht op de eclectisch architectuur van het landhuis van hun baas, de grootgrondbezitter.

Na een afsluitende groet en bedankje gingen de deelnemers op huis aan vol indrukken en nieuwe kennis over hun omgeving. Sommigen hebben zich al opgegeven voor de fietsexcursie in 2025