Grepen uit de Kroniek van de Historische Vereniging Oud-Bennekom

1945: Boekelo gered

Toen de inwoners van Bennekom in mei 1945, na een gedwongen evacuatie weer in hun dorp terug kwamen was er door oorlogsgeweld veel vernield. Sommige panden waren door brand of granaatinslag volledig verwoest. Bij andere waren alle ramen kapot en vele zaten zonder pannendak. Door gebrek aan vensterglas heeft het nog maanden geduurd voor alle huizen weer glasdicht en goed bewoonbaar waren.
Een van de boerderijen die er zeer slecht aan toe was, was de ‘Havezathe Boekelo’ aan de Achterstraat, een historisch pand met een eeuwenlange geschiedenis. De eigenaar had met toestemming van de gemeente besloten dat op maandag 9 augustus 1945 met de sloop zou worden begonnen. Op zaterdag 7 augustus vertelde boekhandelaar Ad van Slooten dit aan Ir. Max van Hoffen, die de geschiedenis van deze boerderij en zijn bewoners kende . Deze wist op die maandag de sloop te verhinderen en zette daarna alles in het werk om Boekelo verder te behouden. Met als resultaat, dat op maandag 16 augustus Boekelo, als eerste pand in Bennekom, op de Rijksmonumentenlijst werd geplaatst. In één week tijd. Ongelooflijk maar waar. In plaats van over sloop werd er nu over restauratie gesproken.
Deze gebeurtenis is tevens aanleiding geworden voor het oprichten van de Stichting Oud Bennekom op 8 maart 1946. Opnieuw een initiatief van Max van Hoffen, die toen de eerste voorzitter werd. In november 1949 werd de boerderij weer feestelijk in gebruik genomen.

Max van Hoffen in de deur van het gerestaureerde Boekelo, 1950