Grepen uit de Kroniek van de Historische Vereniging Oud-Bennekom

1950: De strijd om de Hullenberg-beuken

In maart 1950 vernam het bestuur van Oud Bennekom dat de erven Van Daalen, eigenaren van de Hullenberglaan en de Hullenbergweg, de langs deze wegen staande ca. 80-jarige beuken wilden vellen. Een beroep op de familie Van Daalen, op de Gemeente Ede en op Staatsbosbeheer om het kappen van de bomen tegen te houden, had geen resultaat.
De familie Van Daalen wilde de bomen en de wegen wel aan Oud Bennekom verkopen.
Om de hiervoor gevraagde f 3.000 bijeen te brengen werd de ‘Stichting Natuurschoon Bennekom’ in het leven geroepen,. Er zou een inschrijving worden opengesteld op 350 renteloze deelbewijzen van f 10. Iedereen, ook niet-leden van Oud Bennekom, kon hier dan op intekenen. De stichtingsakte passeerde op 18 november 1950 bij notaris P.G. Westhoff  te Lunteren, die gratis medewerking verleende. Het stichtingskapitaal van f 30 kwam uit de kas van Oud Bennekom. Voorzitter werd de heer J.J.G. Boot, burgemeester van Ede, secretaris Ir. M.M. van Hoffen, voorzitter van Oud Bennekom, penningmeester de heer H. Storm te Bennekom en leden Mej. Mr. E. Ribbius Peletier te Amsterdam, Mr. S. Baron van Heemstra te Arnhem, Ir. H. van Medenbach de Rooy te Oosterbeek en de heer A.H. van Steenbergen te Bennekom. Niet de eersten de besten.
De geldinzameling verliep moeizaam maar in april 1951 was de benodigde f 3000 bijeen en werd de stichting eigenaar van de bomen en de wegen. Het succes was echter niet van lange duur. De stichting had geen geld voor het onderhoud zodat in 1957 de Hullenbergweg en de Hullenberglaan voor een gulden aan de gemeente werd verkocht, waarbij de stichting nog eigenaar bleef van de bomen. Deze gingen echter zodanig achteruit dat ze in 1964 alsnog werden gerooid. Een dappere Bennekomse strijd werd uiteindelijk toch verloren.
Lees ook: Riet Hoogkamer-Weijman, 2000. Langs het tuinpad van mijn vader… De Kostersteen 71.

De Hullenberglaan omstreeks 1950

 

Klik hier voor: https://oudbennekom.nl/gebeurd-in-bennekom-1/