Glas-in-loodraam onthuld in De Brink op woensdag 19 oktober

Op 1 september 2022 ondertekende mw. Portier, directeur van CNS-basisschool De Plataan, een schenkingsformulier voor de HVOB, waarop staat:

Een glas-in-loodraam, h x b 73.5 x 173.5 cm, oorspronkelijk afkomstig uit de voormalige School met de Bijbel aan de Veenderweg te Bennekom. Dit raam is in 1947 geschonken door de oud-leerlingen t.g.v. het 25-jarig bestaan van deze school. Na de opheffing heeft het raam ingelijst gehangen in de hal van de CNS-basisschool Juliana aan de Halderweg. Ook dit gebouw is inmiddels verlaten; de school is door een fusie overgegaan in CNS-basisschool De Plataan. Op het raam zijn vooral de School met de Bijbel en de Gereformeerde Kerk (Brinkstraatkerk) afgebeeld.

Het raam is ontworpen door Quirin. Bakker en gemaakt bij Glas-in-lood atelier De Nooy, toen in Heelsum nu in Doorwerth.

Het raam heeft dus 30 jaar lang de hoofdingang van de toenmalige ‘School met de Bijbel’ gesierd. Vele Bennekommers hebben het daar, bewust of onbewust, zien hangen. Veelal onbewust doordat de hoofdingang normaal gesproken niet door de leerlingen werd gebruik.

In 1977 werd de nieuwe school aan de Halderweg in gebruik genomen; de oude school werd omgedoopt tot ‘De Commanderij’ en bood daarna onder andere onderdak aan leerlingen van de Muziekschool Ede. In dat jaar is het raam uit de sponning genomen en in een daarvoor gemaakt verlicht kozijn geplaatst en opgehangen in de Julianaschool aan de Halderweg, waar het 45 jaar zou blijven hangen.

Bij  de fusie tussen CNS-basisschool Juliana en CNS-basisschool De Wingerd ontstond een nieuwe school: CNS-basisschool De Plataan. Daarbij werd het gebouw aan de Halderweg verlaten. Peter Tollenaar, medewerker van het Documentatiecentrum van de HVOB, nam het op zich het raam veilig te stellen – er gaat al genoeg moois verloren – en de schenking aan de HVOB te regelen.

Gezien het puur Bennekomse tafereel dat in het gebrandschilderde raam is afgebeeld is de HVOB erg blij dat hen dit raam is geschonken. Tegelijkertijd was er ook het idee dat dit voorwerp niet in een depot mocht verdwijnen; het moest een plaats krijgen waar het echt gezien kon worden. Na enig brainstormen werd het College van Kerkrentmeester van de Brinkstraatkerk benaderd met het aanbod het raam in permanente bruikleen aan hen af te staan zodat het een mooie plaats zou kunnen krijgen in de grote zaal van ‘De Brink’. Gelukkig leverde dit meteen een akkoord op; zo kon het gebeuren dat het raam voorafgaande aan de HVOB-lezing op 19 oktober 2022, voorzien van frisse nieuwe led-verlichting, voor een volle zaal in De Brink kon worden onthuld door Peter Tollenaar.

Marius Aartsen schrijft over het jubileum in 1947 het volgende:

“Woensdag 5 februari was het feest voor de oud-leerlingen. De leiding van deze avond was in handen van Wim de Nooij. Ir. Jan Achterstraat (zoon van bestuurslid Peter Achterstraat) hield een feestrede. ……… 
Door de oud-leerlingen werd een glas-in-lood raam aangeboden. Het schoolgebouw en de Brinkstraatkerk stonden er in afgebeeld……”

Uit: “School met de Bijbel 1921 – 1968” door Marius Aartsen juni 2004