DE OPENBARE VERKOPING VAN HARSLO IN HET JAAR 1901

Willem Baron van Pallandt van Parlham, de laatste adellijke eigenaar van Harslo overleed in 1874. Hierna bleven de Bennekomse bezittingen nog een aantal jaren in bezit van de familie, maar uiteindelijk komt het in 1901 tot een verkoping.
Het bezit Harslo bestond op dat moment uit vijf boerderijen. Boerderij De Poort was inmiddels toegevoegd aan het boerderijenbestand. Het kasteel was afgebroken.

Op zaterdag 29 mei wordt het informatiebord over Kasteel Harslo onthuld. In het kader daarvan zullen we de komende tijd korte berichten over Harslo plaatsen. De berichten zijn van de hand van Wout Hol & Kees Heitink.

Behalve het Bennekomse bezit van de familie Van Pallandt waren ook boerderij De Kreel te Ede, land onder Wageningen en Tiendrecht op landerijen in de verkoping opgenomen.

De percelen (boerderijen) werden ter veiling aangeboden als historisch ontstaan geheel, maar er bestond ook de mogelijkheid op een deel van zo ’n geheel in te zetten. En ook nog op van te voren vastgestelde combinaties daarvan.
Zo ontstond een ingewikkeld geheel en een complex verkoopproces dat in twee zittingen ( inzet en hoogen waarna de toeslag bij afslag)’. De eerste bijeenkomst was in café van weduwe De Recter (Bovenweg, Bennekom), de tweede enkele weken later in café Bothof, midden in Bennekom-dorp. Twee notarissen moesten alles in goede banen leiden.

De boerderij De Poort, in het veilingboekje het derde erf van Harslo werd gekocht door Teunis van Steenbergen Jacobszoon als gemachtigde van de bewoonster Rijkje Kroesbergen – van Roekel, weduwe van Jan Kroesbergen. Zij nam de koop aan.

In 2021 is de boerderij De Poort in bezit van de familie Kroesbergen. Met in het weiland de resten van het kasteel.